หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม โดยศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ของ Sasimasuk.com 

ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานและจัดบรรยายใน In-House Training มี 8 หลักสูตรดังรายละเอียดด้านล่าง และสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการและบริบทของบริษัทได้

 

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานที่ทาง Sasimasuk.com ได้จัดบรรยายใน In House training มีดังนี้ 

1. หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (ติดต่อ

2. หลักสูตร 9 Effective Innovation Tools for Innovation (2 days) :  9 เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม (ติดต่อ)

3. หลักสูตร R&D thinking to Innovation : วิจัยและพัฒนา (R&D)เพื่อพัฒนานวัตกรรม (ติดต่อ)

4. หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC) : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) (ติดต่อ)

5. หลักสูตร New Product Development (NPD) (Concept and tools) : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (หลักการและเครื่องมือ) (ติดต่อ)

6 . หลักสูตร Human Centered Innovation  : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย (ติดต่อ)

7. หลักสูตร Innovative Coaching for leadership  : การโค้ชสำหรับผู้นำนวัตกรรม (ติดต่อ)

8. หลักสูตร Creative Problem Solving at the workplace : การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในที่ทำงาน (ติดต่อ)

 

ท่านใดสนใจสอบถามหรือต้องการขอรับคำปรึกษาเหรือการฝึกอบรมด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ติดต่อได้ทางอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , โทร. 081-5609994 

FB: https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/ ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,803