หลักสูตรการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทรงประสิทธิภาพ โดยศศิมา สุขสว่าง

 

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทรงประสิทธิภาพ  (Coaching & Mentoring technique for high performance working) 

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

   (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

1. หลักการและเหตุผล
- ระบบการเป็นพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ (knowledge Management)  โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่า  เพราะความรู้หลายๆอย่างเกิดจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญ  

 - ระบบการโค้ชสามารถใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากพนักงานได้  รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมงานในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร  

- ผลลัพธ์ของหลักสูตร "เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงทรงประสิทธิภาพ" ระบบการโค้ชและพี่เลี้ยงจะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการทำงาน และนำไปสู่การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรองค์กร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ได้ตามเป้าหมายของ ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 
 (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com)

2. วัตถุประสงค์

- ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค ความรู้ และเครื่องมือด้านการโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำไปใช้ในการ  บริหารผลการปฏิบัติงาน และการการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ดึงศักยภาพของทีมงาน และสร้างความผูกพันให้กับทีมและองค์กรได้ทันที

- พัฒนาให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในงานจนสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อื่นได้

 

ดูวิดีโอ และรูปภาพสัมมนาที่ผ่านมา

วิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=SHqt0pch1rI

 

 

3.องค์กรที่เคยไปแบ่งปันหลักสูตร Coaching  (ที่สามารถแบ่งปันได้)

 

ทีมวิทยากรและโค้ช "“Synergistic Teamwork For Commercial Excellence Project” กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (Coaching Training and One on One Coaching: 10 Months Project 2017-2018) ร่วมกับ Talent FIT academy
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• ทีมวิทยากรและ Coach บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จํากัดหลักสูตร Lead Enable for Simplicity : Leader & Talent Training and Group Coaching 2018 จำนวน 7 รุ่นๆละ 2 วัน ปี 2019 7 รุ่นๆ 2 วัน ร่วมกับบริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของภาครัฐสู่ความยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0" สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (ใช้ Creative Tools & Design Thinking Model กว่า 20tools ) 2 รุ่นๆละ 3 วัน
• วิทยากรและโค้ช " Mindfulness Coaching for Growth Mindset" นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วิทยากรและโค้ช Talent Coach (Training and one on one coaching) บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด(8 Months Project : 2017)
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) (4 Months Project : 2016)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching and feedback skills for leader " บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills for leader " บริษัทโกลบอลทาเล้นท์ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 รุ่น
• วิทยากรและโค้ช Performance Coach (Training and one on one coaching) บริษัทวรรณภพ จำกัด(4 Months Project)
• วิทยากรหลักสูตร " Innovation Coaching for leader"บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรหลักสูตร " Coaching skills and Negotiation for manager" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Empowering Coaching for Leader กลุ่มผู้อำนวยการและผู้บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Mindfulness Coaching for leader ผู้บริหารบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัทไทยชูรส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร Coaching and Mentoring for leader บริษัทซีอีเอส จำกัด 1รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2 รุ่นๆละ 2 วัน
• วิทยากร " ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Leader as Coach & Mentor for high performance working)" บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด(The Engineering and Construction) จำนวน 2 รุ่น
• วิทยากรหลักสูตร " Leader as Coach" บริษัท บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด Eastern Seaboard Industrail Estate

และอีกมากมาย

 

รูปสัมมนาที่ผ่านมา   กดดูที่นี่   

ลิงค์ สัมมนา 1   

ลิงค์ สัมมนา 2

 

บทความเกี่ยวกับ การโค้ชและพี่เลี้ยง กดอ่าน ได้ที่นี่

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 123,709