บทความการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยศศิมา สุขสว่าง

การโค้ช (Coaching) และพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นหน้าที่ที่จำเป็นและสำคัญอีกประการหนึ่งของผู้จัดการและผู้นำทีม  ผู้นำที่เก่งจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้นำและหัวหน้าในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

   

ท่านใดสนใจสอบถาม หรือต้องการขอรับคำปรึกษา หรือการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรภายในองค์กร (In-House Training) ด้านการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ติดต่อ อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) อีเมล์ sasimasuk.com@gmail.com , Line ID : sasimasuk.com ,www.facebook.com/CreativetoInnovation  หรือ โทร.081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 320,999