7 เคล็ดลับสำหรับผู้นำในบทบาทของโค้ชในองค์กร โดยศศิมา สุขสว่าง

ผู้จัดการและผู้นำทีมในองค์กร มีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งทักษะการโค้ชเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและรักษาผลงาน รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน  ตลอดจนสามารถใช้ในการพัฒนาทักษะและการถ่ายทอดความรู้ การให้อำนาจในการคิด และทำงานอย่างได้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งค่ะ

  

บทความนี้อ.ศศิมา -เก๋มาแบ่งปันเคล็ดลับประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชในบทบาทของผู้นำค่ะ

 

1.สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทีม

ผู้จัดการและผู้นำทีมหากต้องการผลักดันผลลัพธ์ที่ดีขึ้น หรือต้องการไอเดียใหม่ๆ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทีม  เพราะหลายครั้งการที่ลูกน้องไม่กล้าออกความคิดเห็นหรือทำสิ่งใหม่ๆเนื่องจากเกรงกลัวการขัดแย้งกับหัวหน้า หรือการลงโทษ การเปิดใจ เปิดกว้าง รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆที่อาจจะไม่ตรงใจหัวหน้า แต่เกิดผลดีต่อองค์กร จะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกทีมได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่การพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ และมีความคิดใหม่ๆ นอกกรอบออกมาได้อย่างต่อเนื่องค่ะ

 

2. ถามคำถามที่เปิดกว้าง

คำถามที่ดี เปิดกว้างและคำถามเชิงบวกนำไปสู่คำตอบที่ดี   และคำตอบที่ดีจะนำไปสู่บทสนทนาที่ยอดเยี่ยม ในฐานะผู้จัดการหรือผู้นำทีม  การพัฒนาความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง  วิธีนี้จะช่วยให้รู้ว่าพนักงานของคุณมีความอยากรู้อยากเห็น (ในการหาคำตอบ หาวิธีการใหม่ๆ)  ช่วยในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีด้วย (บทความทักษะการถาม  กดที่นี่)

 

 

3. ฟังอย่างใส่ใจและให้อำนาจ

การฟังอย่างใส่ใจจะทำให้พนักงานหรือลูกน้องมีแนวโน้มที่จะกล้าถามคำถามและนำเสนอข้อเสนอแนะมากขึ้น   สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พวกเขารู้ว่าคุณสนใจพอที่จะฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและสนับสนุนให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็น รวมทั้งให้อำนาจในการทำงานจากความคิดของพวกเขาเอง ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น (บทความทักษะการฟังอย่างโค้ช กดที่นี่)

 

 

4. ใช้ทักษะการโค้ชในการสื่อสาร

ทักษะการโค้ช ทั้งการตั้งคำถาม การฟัง การ feedback ฯ เป็นอีกเครื่องมือและทักษะหนึ่งสำหรับผู้นำที่ใช้ในการสื่อสารและความฉลาดทางอารมณ์จริงๆ   โดยไม่ใช้การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอน การสั่ง การมอบหมายงานการสนับสนุน หรือทักษะผู้นำแบบอื่นๆ เพียงอย่างเดียว ผู้จัดการหรือผู้นำสามารถใช้ทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาทั้งลูกน้องและผลงานได้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเรียนรู้และเติบโตมากที่สุดเมื่อค้นคำตอบด้วยตัวเองได้

 

5. มุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการที่มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกน้องเห็นและปฏิบัติตาม  อีกอย่างหากผู้จัดการหรือผู้นำมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว การเติบโตในหน้าที่การงาน career path แล้วจะเป็นแรงบันดาลในให้กับลูกน้องได้เห็นความสำเร็จ และเอาเป็นตัวอย่างได้

 

 

6. เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน

ผู้จัดการและผู้นำทีมที่ดีในปัจจุบัน อย่างหนึ่งคือต้องเข้าใจเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและคนอื่น  ยอมรับและใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์และจุดแข็งของสมาชิกแต่ละคนในทีมของตน ในการทำงานให้เหมาะสมกับความสามารถ ดึงศักยภาพรวมทั้งพัฒนาทีมงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เพียงประสบความสำเร็จในการทำงานเท่านั้น แต่ยังประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำทีมด้วย. 

 

 

7. มีมุมมองและใช้วิธีการที่เป็นบวก

การมีมุมมองและใช้วิธีการที่เป็นบวก แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก จะช่วยให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดี รวมทั้งตอบสนองและมีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงในส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

 

การโค้ช (Coaching) เป็นอีกทักษะและเครื่องมือหนึ่งที่ผู้นำในองค์กร หรือผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการบุคคลากรได้ ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆของทักษะผู้นำค่ะ  และเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการดึงศักยภาพและพัฒนาบุคคลากรได้เป็นอย่างดีค่ะ 

 

 

อ.ศศิมา - เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศาสตร์การโค้ช ทั้งนำไปโค้ชตัวเอง (Self Coaching) และโค้ชผู้อื่นนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ


...................

 

สนใจหลักสูตร "ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน" วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่  


(ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มพร้อมใบเสนอราคา ขอกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com อ.เก๋เช็คอีเมล์ทุกวันค่ะ)

 .....................................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 340,813