บทความการบริหารโครงการ Project Management โดยศศิมา สุขสว่าง

การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้จัดการ และผู้บริหารในปัจจุบัน  การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการ (Project manager) หัวหน้าทีม ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ

 

บทความใน Project Management นี้ อ.ศศิมา สุขสว่าง ได้แบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้  และแนวคิดการบริหารจัดการโครงการให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ และได้ทั้งงานได้ทั้งใจ จากประสบการณ์บริหารโครงการกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นแนวทาง (Guide) ให้กับท่านที่สนใจค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 332,258