การบริหารโครงการ สำคัญอย่างไร โดยศศิมา สุขสว่าง

การบริหารโครงการ (Project Management) นั้นมีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อน ที่มีการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ไม่ว่า โคลอสเซียม สนามกีฬาแห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปิรามิดหลุมฝังศพแห่งอะเล็กซานเดรีย สุสานใต้ดินเมืองอะเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน  นครวัดในกัมพูชา   งานเหล่านี้ ต้องมีการริเริ่มคิดออกแบบ ตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาให้คนในปัจจุบันได้ชื่นชม 

 

แต่ในตอนนั้น ยังไม่ได้มีแบบแผนในการวางเทคนิค รูปแบบให้เป็นการบริหารโครงการ    ต่อมามีการบริหารโครงการมีการพัฒนารูปแบบ เทคนิค จนเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง

 

การบริหารโครงการ คือ  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆกับกิจกรรมของโครงการเพื่อสนองต่อความต้องการของโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


การบริหารโครงการ มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ดังนี้

1.ช่วงเริ่มต้น (Initiating)

2. การวางแผน Planning

3. การดำเนินการ (Executing)

4. การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling)

5.การปิดโครงการ (Closing)

 

 ปัจจุบัน การบริหารโครงการ (Project Management) ถือเป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่งานที่มีขนาดใหญ่ จนถึงงานขนาดเล็กที่มีลักษณะพิเศษ  รวมทั้งงานบุคคลากรที่มีความทักษะหลายๆด้านมาร่วมทำงานกัน

 

โครงการ ถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ชั่วคราว ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตและทรัพยากรที่มี โครงการจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นการทำงานแบบประจำ แต่เป็นการทำงานที่เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ก็เลิกลากันไป หรือมีโครงการใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ มาให้ทำ ดังนั้น ทีมงานโครงการมักจะมีคนจากหลายแผนก หรือบางครั้งมาจากองค์กร ที่แตกต่างกันมาร่วมกัน หรือข้ามโลกมาร่วมงานกันเลยก็มี

 

การบริหารโครงการก็คือการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค และทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน เครื่องจักร ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเวลาที่จำกัด

 

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรม หรือโครงการ R&D หากทำเป็นโครงการ (Project) ก่อน จะช่วยเริ่มต้นพัฒนา ทดลอง หรือปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริง ก่อนจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรมได้ค่ะ

  

ผู้เขียนพยายามแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารงานโครงการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจนำไปอ่านต่อไปนะคะ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 172,317