การบริหารโครงการ สำคัญอย่างไร โดยศศิมา สุขสว่าง

การบริหารโครงการ (Project Management) นั้นมีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อน ที่มีการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ไม่ว่า โคลอสเซียม สนามกีฬาแห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปิรามิดหลุมฝังศพแห่งอะเล็กซานเดรีย สุสานใต้ดินเมืองอะเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ กำแพงเมืองจีน ประเทศจีน  นครวัดในกัมพูชา   งานเหล่านี้ ต้องมีการริเริ่มคิดออกแบบ ตั้งเป้าหมาย การวางแผน การบริหาร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาให้คนในปัจจุบันได้ชื่นชม 

 

แต่ในตอนนั้น ยังไม่ได้มีแบบแผนในการวางเทคนิค รูปแบบให้เป็นการบริหารโครงการ    ต่อมามีการบริหารโครงการมีการพัฒนารูปแบบ เทคนิค จนเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง

 

การบริหารโครงการ มีกระบวนการ 5 กระบวนการ ดังนี้

1.ช่วงเริ่มต้น (Initiating)

2. การวางแผน Planning

3. การดำเนินการ (Executing)

4. การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling)

5.การปิดโครงการ (Closing)

 ปัจจุบัน การบริหารโครงการ (Project Management) ถือเป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่งานที่มีขนาดใหญ่ จนถึงงานขนาดเล็กที่มีลักษณะพิเศษ  รวมทั้งงานบุคคลากรที่มีความทักษะหลายๆด้านมาร่วมทำงานกัน

 

โครงการ ถือว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมหนึ่งๆ ชั่วคราว ที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตและทรัพยากรที่มี โครงการจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นการทำงานแบบประจำ แต่เป็นการทำงานที่เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว ก็เลิกลากันไป หรือมีโครงการใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ มาให้ทำ ดังนั้น ทีมงานโครงการมักจะมีคนจากหลายแผนก หรือบางครั้งมาจากองค์กร ที่แตกต่างกันมาร่วมกัน หรือข้ามโลกมาร่วมงานกันเลยก็มี

  

การบริหารโครงการก็คือการประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค และทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน เงิน เครื่องจักร ฯลฯ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในเวลาที่จำกัด

 

ผู้เขียนพยายามแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ด้านการบริหารงานโครงการ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจนำไปอ่านต่อไปนะคะ

 

ศศิมา สุขสว่าง (ผู้เขียน) 

โค้ช ที่ปรึกษา วิทยากรด้าน Project Management 

sasimasuk.com@gmail.com

http://www.sasimasuk.com/

Up date  บทความเกี่ยวกับการบริหารโครงการกันที่  https://www.facebook.com/ProjectManagement.PMM


  • Project Management-sasima suksawang4.jpg
    ถ้าพูดถึงเรื่องเขียนโครงการ หรือ ภาษาอังกฤษ เขียนว่า Project บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้เขียนในตอนเริ่มแรก ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมาก แต่...

  • Project Management-sasima suksawang6.jpg
    พอพูดถึงเรื่องโครงการ บางคนได้ยินนึกไม่ออกว่าเป็นยังไง แล้วต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างพอจะให้เขียนก็จับต้นชนปลายไม่ถูก ทั้งๆที่โครงการเป็นกิจกรรมย่อยๆในภาระกิจหลักของหลายๆหน่วยงานและมี...

  • Project Management-sasima suksawang5.jpg
    " Project" หมายถึงการดำเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ งบประมาณที่ใช้ และผล...
Visitors: 17,796