ATTRIBUTE LISTING เทคนิคคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม โดยศศิมา สุขสว่าง

เทคนิค ATTRIBUTE LISTING วิธีนี้มาจาก Michael Morgan เป็นเทคนิคที่ใช้ list รายการคุณลักษณะ เหมือนหัวหอมที่ปอกเปลือกไปทีละชั้นๆจนถึงข้างใน  ถ้าใช้ในการคิดสร้างสรรค์ เป็นการ list คุณลักษณะต่างๆที่เป็นไปได้ของสินค้าหรือบริการที่ โดยมองในหลายๆมุมย่อยๆ  แทนที่จะมองในภาพรวมอย่างเดียว ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ 

 

ATTRIBUTE LISTING ใช้เมื่อไร อย่างไร

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ด้วย ATTRIBUTE LISTING นี้จะใช้ระดมสมองทำเป็นกลุ่ม (Group) หรือใช้เมื่อต้องการคิดคนเดียว(Individual) ก็ได้ สำหรับการแก้ปัญหา หรือคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆก็ได้

 

วิธีการทำอย่างไร  สำหรับคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

1. เขียนรายการคุณลักษณะ (List Attributes)

ขั้นแรกคือการเขียนรายการคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ออกมาให้หมด จะเขียนออกมาเป็นตารางหรือ ใช้ Post it ในการเขียนก็ได้

ตัวอย่าง

โคมไฟ

 

หรือจะใช้ Post it  อันนี้เวลาทำเป็นกลุ่มจะสนุกและไอเดียหลั่งไหลมามาก โดย 1 คุณลักษณะต่อ 1 แผ่น ซึ่งจะเขียนเป็นคำ หรือจะวาดเป็นรูป หรือจะตัดเป็นรูปร่างแทนการเขียนคำก็ได้ เขียนโยงต่อๆจากคุณลักษณะหลัก

 

 

 

2. พิจารณาคุณลักษณะ (Consider value of attributes)

ในแต่ละคุณลักษณะให้ถามว่า " ลักษณะนี้ให้อะไร"   ให้หาคุณค่าหรือข้อดีของแต่ละชิ้นส่วนหรือคุณลักษณะที่เราเขียนออกมา  ซึ่งแต่ละคุณลักษณะอาจจะมีคุณค่าหรือข้อดีในทาง + หรือ - ในคราวเดียวกันได้  ตัวอย่างเช่น  โคมไฟที่เป็นเหล็ก --> หนัก, แผ่ความร้อน , คงทน, ใช้งานได้ยาวนาน เป็นต้น

โคมไฟสีขาว --> ดูสะอาด, สว่าง, สกปรกง่าย ,เปื้อนง่าย

 

3.ประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน (Modify attributes)

ขั้นสุดท้าย คือระดมความคิดว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์คุณลักษณะ ให้มีคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้าง  ตัวอย่างเช่น ถ้าโคมไฟใช้ไฟฟ้า --> โคมไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น 

 

วิธีนี้ จะสนุกและได้ผลดีถ้าทำเป็นกลุ่ม เพราะการมีมุมมองหลายๆมุมมองจากคนในกลุ่มจะทำให้ได้ความคิดใหม่ๆ  เวลาที่ mix and match ความคิดอัน อันนี้มาด้วยกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ๆ  

 

สำหรับบริษัทไหนที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ในการทำ workshop หรือเป็น session เล็กๆในการประชุมได้นะคะ

 .........................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

........................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

 

..................................

อ่านเทคนิคการคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เทคนิคอื่นๆ กดที่นี่  

...................................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,748