หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร โดยศศิมา สุขสว่าง

Sasimasuk.com เรามีบริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา บริหารจัดการโครงการเพื่อพัฒนาบุคคลากร ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยหลักสูตรแต่ละหลักสูตร สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน การสัมมนา  ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ช  เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้จากกิจกรรม  เกมส์ Group coaching และเทคนิคการอบรมใหม่ๆ ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมสัมมนา เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถพิจารณาหลักสูตรหรือบริการของเราได้  ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service)

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)

- บริการ "การโค้ชและพี่เลี้ยง" (Coaching and Mentoring) ทั้งแบบ One on One Coaching (ตัวต่อตัว) และแบบเป็น Group Coaching

- บริการ แบบทำเป็นโครงการยาว ทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาคนด้วยการโค้ชและพี่เลี้ยง (Innovation Project and/or Coaching Project)

 

 

3D Process  by Sasimasuk.com

- Discuss เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร  

- Design ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้

- Deliver ส่งมอบการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยทีมวิทยากรและทีม Facilitator ของเรา

 

 

หลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training  ทั้งสัมมนา Class room และในระบบ Virtual Online หรือระบบออนไลน์ตามระบบขององค์กรท่าน

(ทุกหลักสูตรได้มีการสอนมาแล้วทั้ง Class room และ Online)

หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

หลักสูตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง sasimasuk.com เคยให้อบรมสัมมนา ให้คำปรึกษาและ Coaching ได้แก่

- หลักสูตร Creative and Innovation development for Performance working : พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ :   (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) ดูภาพตัวอย่าง กดที่นี่

- หลักสูตร Unlock Creativity Potential and Innovation in You : เพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร  9 Effective Creative Tools for Creativity and Innovation Development :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ)  ดูภาพตัวอย่างสัมมนา ที่นี่ 

- หลักสูตร Innovation thinking Development for Business  : การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจและองค์กร  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร  Design Thinking for Innovation Development : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) ดูตัวอย่างภาพสัมมนา กดที่นี่

- หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkit  : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas และเครื่องมือความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) ดูตัวอย่างภาพสัมมนา กดที่นี่ 

- หลักสูตร Innovation Coaching for Manager (Leader) (2 Days) : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ดูรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )  ดูตัวอย่างภาพสัมมนา  กดที่นี่

- หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม  ดูตัวอย่างภาพสัมมนา กดที่นี่   (ติดต่อ)

  

หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovation Coaching for Manager (Leader) 2 Days : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ) 

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Leader as Coach and Mentor for high Performance Working (ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน) (ติดต่อ)

- หลักสูตร Coaching and feedback giving skill : ทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่)

 

  

ดูภาพการสัมมนาทั้งหมด กดที่นี่

ดูภาพการสัมมนาในยูทูป กดที่นี่ 

 

ขอรายละเอียดหลักสูตร โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com (ติดต่อทางนี้สะดวกสุดค่ะ)
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,741