การคิดเชิงวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน(Analytical Thinking) บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  หมายถึง ความสามารถในการคิดจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูลหรือปัญหาต่างๆออกเป็นประเด็นย่อยๆ ในหลายๆแง่มุม  รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ

 

5 ขั้นตอนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่

 

1. ระบุปัญหาหรือข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน (Define the problem)

2. รวบรวมและประมวลผลข้อมูล (Gather and interpret information)

3. พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (Develop possible solution)

4. นำแนวทางการแก้ปัญหาไปทดสอบ (Test possible solutions)

5. เลือกแนวทางที่ดีที่สุดไปดำเนินการใช้ (Select and implement a solution)

 

ถ้าเกิดปัญหาขึ้น แล้วแก้ปัญหาในมุมมองของเราคนเดียวจะเกิดอะไรขึ้น 

ก่อนจะตอบคำถามนี้ ผู้เขียนอยากเล่าเรื่องที่ได้อ่านเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากนิทานตาบอดคลำช้าง โดย เสฐียร์พงษ์ วรรณปก

 

เรื่องเล่าว่า ในอดีตกาลมี นิทานเรื่องตาบอดคลำช้าง เป็นนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้สาวกของพระองค์ฟัง  เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตพระราชาพระองค์หนึ่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งให้หาช้างมาให้คนตาบอดแต่กำเนิดเก้าคนดู คนตาบอดทั้งเก้านั้น ต่างก็ใช้มือลูบคลำส่วนต่างๆ ของช้าง แล้วก็กำหนดว่า ช้างเป็นเช่นนี้ๆ 

 

เมื่อถูกพระราชาตรัสถามว่า ช้างเหมือนอะไร 

(1) คนที่คลำศีรษะช้างกราบทูลว่า "เหมือนหม้อน้ำ" 

(2) คนที่คลำหูก็กราบทูลว่า "เหมือนกระด้ง" 

(3) คนคลำงาก็ว่า "เหมือนเสาอินทขีล (หลักเมือง)" 

(4) คนที่คลำงวงก็ว่า "เหมือนงอนไถ" 

(5) คนที่คลำร่างกายก็ว่า "เหมือนฉางข้าว" 

(6) คนที่คลำเท้าก็ว่า "เหมือนเสาเรือน" 

(7) คนคลำหลังก็ว่า "เหมือนครกตำข้าว" 

(8) คนคลำหางก็ว่า "เหมือนสาก" 

(9) คนที่คลำปลายหางก็ว่า "เหมือนไม้กวาด" 

แต่ละคนก็ว่า ตนเท่านั้นถูกต้อง คนอื่นผิดหมด ว่าแล้วก็ลงไม้ลงมือตลุมบอนกันอุตลุด 

 

 

เห็นไหมคะว่าหากมีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้นมา แล้วเรามองมุมเดียวในความคิดของเรา หรือด่วนสรุปไปเลย จะได้เพียงมุมมองเดียว ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุหรือปัจจัยที่แท้จริง ซึ่งเมื่อจะนำไปหาหนทางแก้ไข ปรับปรุง หรือเสนอแนะ อาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด

 

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประในการหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หรือหาทางแก้ไขปัญหาได้ค่ะ

 

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

....................................... 

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่  

.............................................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 340,806