PDCA เครื่องมือง่ายๆสำหรับพัฒนางาน บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

สมัยที่ผู้เขียนเริ่มงานเป็นวิศวกรใหม่ๆนั้น ได้มาทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ ต่อมาก็มาทำงานด้านการวิจัยพัฒนา  เครื่องมือที่ใช้ง่ายๆในตอนนั้น คือ PDCA ของปู่เดมมิ่ง หรือ  ดับเบิ้ลยู เอ็ดเวิร์ดส เดมมิ่ง (W. Edwards Deming)  ซึ่งได้พัฒนาและเผยแพร่เครื่องมือคุณภาพจากผู้คิดค้น คือ ชิวฮาร์ต (Schewhart) และต่อมาเรียกว่า Deming Cycle หรือ วงจร PDCA  หรือ  วงจรเด็มมิ่ง 

 

วงจรเด็มมิ่งนี้เกิดที่อเมริกา แต่มาโตที่ญี่ปุ่น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ โดยช่วงแรกๆนำมาใช้ในระบบควบคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นก็พบว่า สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆเรื่องของการปฏิบัติงาน

 

ในเมืองไทยเราก็มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือว่าเป็นเครื่องมือที่คลาสสิคอีกเครื่องมือหนึ่งเลยทีเดียว 

 

Deming Cycle หรือ วงจร PDCA  หรือ  วงจรเด็มมิ่งมีอะไรบ้าง

 

  P (Plan)    คือ  การวางแผนจากวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ โดยวางแผนทั้งขั้นตอน วิธีการดำเนินการ เวลาที่ใช้ ทรัพยากรต่างๆเช่น คน สิ่งของ  ผลลัพธ์ที่ต้องการ และงบประมาณต่างๆ

 

D (Do)      คือ   การปฏิบัติตามแผน  โดยทำความเข้าใจ กระจายงานไปให้แต่ละทีมหรือบุคคลากรในทีม แล้วลงมือทำตามแผนให้ได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่วางแผนไว้

 

C (Check)   คือ  การตรวจสอบ  หรือการประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลลัพธ์สุดท้ายว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

 

A (Action)   คือ  การปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน หากผลที่ออกมาดี ก็นำมาเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป และเป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่มารับงานหรือดำเนินงานรุ่นต่อไป หากผลที่ออกมาต่ำกว่ามาตรฐาน หาวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพื่อให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขดำเนินการ จะทำให้มาตรฐานหรือคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเรียกว่า วงจรบริหารงานคุณภาพ

 

เมื่อมีการใช้ PDCA ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น จะทำให้ระบบมีการพัฒนาอย่างมีมาตรฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เรียกว่า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)" ถ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตนั้นจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง และเกิดของเสียน้อย จนกระทั่งไม่มีเลย และหากมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้จาก กระบวนการ PDCA นี้

 

  

 PDCA เอาไปใช้กับงานอะไรได้บ้าง

 

1.งานด้านการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน

2. งานด้านการบริหารโครงการ (Project Management) ตั้งแต่เริ่มต้น วางแผน ดำเนินงาน จนจบโครงการ

3.การพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ หรือความชำนาญด้านต่างๆ สามารถนำ PDCA มาใช้ในการพัฒนาได้  หากนำมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร บุคคลากรเหล่านั้นก็จะสามารถเติบโตเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มีศักยภาพอย่างสูงได้

 

ดังนั้น ไม่ว่า จะนำเครื่องมือใดๆก็ตามมาใช้ในการพัฒนา ต้องมีการลงมือทำ และทำอย่างสม่ำสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขี้นไปเรื่อยๆได้ ที่สำคัญคือ คนในองค์กรต้องร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement with PDCA)  

 ...................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

...........................


อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

....................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................


ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,007