ความแตกต่างระหว่าง Creativity กับ Innovation บทความโดยศศิมา สุขสว่าง

หนึ่งในคำถามที่เก๋มักจะได้ยินบ่อยๆ จากหลายๆคนที่เก๋เข้าไปให้คำปรึกษาหรือสอนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ Creativity กับ Innovation ต่างกันอย่างไร  ซึ่งอยากจะเอามาขยายในส่วนของตรงนี้ด้วย

 

 Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นการกระทำ หรือกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆ ออกมา ทางเลือกใหม่ การแก้ปัญหา แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไป

 

ส่วน นวัตกรรม (Innovation) เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) 

 

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม:

- คุณภาพของความคิดใหม่ ๆ และนำไปสู่ความเป็นจริงคือความคิดสร้างสรรค์  ส่วนการดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆออกมา ในการปฏิบัติคือนวัตกรรม

- ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการจินตนาการ ส่วนนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิผลออกมาเป็นรูปธรรม

- ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถวัดผลได้  แต่นวัตกรรมสามารถวัดผลได้

- ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการสร้างความคิดที่ใหม่และไม่เหมือนใคร ตรงกันข้ามนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเข้าสู่ตลาด

- ความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน (หรืออาจจะใช้น้อยในการจัดระดมสมอง,สำรวจ เป็นต้น) ในทางกลับกันนวัตกรรมต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการค้นคว้า ทดสอบ ผลิตออกมา

- ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือมีความเสี่ยงน้อย ในขณะการพัฒนานวัตกรรมมักจะมีความเสี่ยงในด้านต่างๆเสมอ

 
เก๋ทำตารางเปรียบเทียบระหว่าง "ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม" เพื่อสรุปแบบสั้นดังนี้ค่ะ

 

รายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
ความหมาย - Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นการกระทำ หรือกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆ ออกมา - นวัตกรรม (Innovation) เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิยช์ (Commercial) 
กระบวนการ - อยู่ในรูปของ จินตนาการหรือนามธรรม - มีผลผลิตออกมาเป็นรูปธรรม
ลักษณะ - เป็นการคิดสิ่งใหม่ - เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมา
ด้านการเงิน - ไม่มีหรือลงทุนน้อย - มีการลงทุนสูง
ความเสี่ยง - ไม่มี - มีความเสี่ยงสูง
     
     
   

แล้วความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม อย่างไร ??

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม เพราะ นวัตกรรมดีๆหลายชิ้น ก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์  ความคิดสร้างสรรค์มีได้เยอะมาก  เพราะความคิดที่แปลกใหม่ แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ คิดได้ตลอด แต่นวัตกรรมที่สามารถออกมาเป็นผลลัพธ์ เป็นชิ้นเป็นอันนั้นมีน้อยค่ะ นวัตกรรมจึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิยช์ได้ค่ะ


ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่


อาจารย์ศศิมา สุขสว่าง

วิทยากร  ที่ปรึกษา  โค้ช  พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

sasimasuk.com@gmail.com  

Line ID : sasimasuk.com

http://www.sasimasuk.com/

FB: Creativity to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/

โทร .081-5609994

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 17,798