เทคนิค และ Workshop การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง

ในช่วงที่ผ่านมา เก๋ได้ไปเป็นวิทยากร และ ที่ปรึกษา ในองค์กรเอกชน SMEs ภาครัฐ หลายองค์กร และได้คิดกิจกรรม Workshop ขึ้นมากิจกรรมหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ หลังจากทำเสร็จ ได้มีหลายๆบริษัทได้ Mini Project สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ขึ้นมาหลาย Project ซึ่งมากบ้างน้อยบ้าง ตามจำนวนกลุ่มที่ทำกิจกรรม เลย นำมาแบ่งปันกันค่ะ 

 

เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างง่ายๆ  ที่นำมาแบ่งปันนี้ เอาแก่นๆมาเลยนะคะ  แต่เทคนิคการ brainstorming  การดึงศักยพภาพการคิด  story telling ที่เกี่ยวข้องกับ Workshop จะแตกต่างออกไปตามอุตสาหกรรมนั้นๆค่ะ ซึ่งเก๋จะทำการบ้านไปก่อน เพื่อให้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ไปอบรมนั้นได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ

 

กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ปั้นผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง


ขั้นแรก สำรวจผลิตภัณฑ์ ณ ปัจจุบัน ตัวไหนเป็น the star ตัวไหนเป็น Dead wood เพราะอะไร
-  ศึกษากลุ่มลูกค้าของ The Star ว่ามีลักษณะอะไรบ้าง
-  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Star นั้นไปช่วยแก้ปัญหา pain ของล/ค ข้อไหนบ้าง list ออกมาเลย
-  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น the Star นั้น ไปสร้างความพึงพอใจให้ ( gain) กับล/ค ข้อไหนบ้าง list ออกมาเลย
-  เอา ข้อ กับ ข้อ 3 เรียงลำดับความสำคัญมากไปหาน้อย
-  ใช้ ข้อ 4 เป็น role model วิเคราะห์ให้กับ Dead wood


ขั้นที่ 2 พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยใส่ /ลด /เติม --> เทคโนโลยี หรือ function หรือสี หรือ feature หรือ story หรือส่วนผสม ฯลฯ ตาม resources ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน เครื่องจักร ฯที่บริษัทมีและสามารถทำได้ ณ ช่วงเวลานั้น ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ที่วิเคราะห์มาแล้วเบื้องต้น 
.
* ถ้าเป็นล/ค คนละกลุ่ม ใช้เป็นแนวหรือไอเดียในการปรับปรุง deadwood ตามกระบวนการค่ะ
* ทะยอยๆทำกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น deadwood ในสายการผลิต
* #ความคิดสร้างสรรค์ creativity #การระดมสมอง และการสนับสนุนจาก #stakeholders สำคัญมากเช่นกันนะคะ 

* ถ้ายังไม่ลงมือทำ ก้อวางแผนเป็น #innovation #Project ไว้ก่อนค่ะ
.
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ดีคือ พัฒนาแล้วขายได้และขายดี
- การขายได้และขายดี แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ตอบโจทย์ แก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้

- การศึกษาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็น The Star และลูกค้าเก่าที่รักชอบผลิตภัณฑ์เรา ง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่นะคะ เพราะเขาให้ใจเรามาแล้วค่ะ

บทความนี้เก๋เขียนแชร์สั้นๆไว้ใน FB : Creativity to Innovation : https://www.facebook.com/Creative2Innovation/ เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ เพราะเป็นอีกแนวทางอีก 1 แนวทางในหลายๆแนว ที่เก๋ใช้ในการคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในบริษัทต่างๆที่เคยทำงานมา  เลยนำมาลงเวปไซต์เพื่อแบ่งปันด้วยค่ะ

.........................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

......................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

....................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,735