ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ความจำเป็นของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน โดยศศิมา สุขสว่าง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจำเป็นของธุรกิจที่ต้องส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

 

แต่เวลาที่เราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ เรานึกถึงอะไร  

- นึกถึงศิลปินวาดภาพงานศิลปะที่สวยงาม 

- นักออกแบบที่มีจินตนาการและทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

- ผู้กำกับภาพยนต์ สร้างหนังและซีรีย์ 

- นักคิดที่สร้างเทคโนโลยีระดับโลก  อย่าง สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) 

 

สิ่งที่เขียนมาทั้งหมดข้างบนนี้ เป็นความคิดสร้างสรรค์แน่นอน แต่คนที่คิดสร้างสรรค์ ยังรวมไปถึงคนที่คิดวิธี สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆ  และใช้แก้ปัญหาเป็นประจำ ซึ่งถือว่า นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ 

 

ช่วงเริ่มธุรกิจใหม่ๆ หรือช่วงเริ่มทำงานใหม่ๆ โปรเจคใหม่ๆ ทุกคนมักจะมีไอเดียดีๆมานำเสนอ มาทดลอง มาทำกัน แต่พองานเริ่มไปได้ดี และมั่นคง แล้ว ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เริ่มหายไป คนเริ่มไม่กล้าคิด ไม่กล้าเสนอหรือทำสิ่งใหม่ๆ เพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าเดิม 

 

การพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริม และฝึกฝน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

 

แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมขึ้นมาได้ เป็นต้น

2. นำวิธีการ เครื่องมือ ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน และถ่ายทอดสร้างองค์ความรู้  เพื่อให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน

3. ใช้คำถามเพื่อระดมความคิดและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะคำถามดีๆสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้  

4. สร้างเสริมสร้างแนวคิดกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

5. มีการจัดการความรู้ (knowledge management) อย่างเหมาะสม ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั้งในและนอกองค์กร

6. ส่งเสริมคนทำงานให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทีม จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7. และที่สำคัญ ผู้บริหาร ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยอมรับความความคิดต่างจากพนักงาน และกล้าตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์ได้

 

ความคิดสร้างสรรค์ จะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง พัฒนาออกมาจนเป็นสิ่งใหม่ๆ บริการใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นั้น ต้องมีความร่วมมือจากทั้งข้างบนลงล่าง และข้างล่างไปข้างบน  การร่วมมือร่วมใจ และเปิดใจทั้งผู้บริหารและพนักงานค่ะ

 .........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

   

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 298,802