การบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรม หรือโครงการ R&D หากทำเป็นโครงการ (Project) ก่อน จะช่วยเริ่มต้นพัฒนา ทดลอง หรือปรับปรุง ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริง ก่อนจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรมได้ค่ะ

 

 

เดี๋ยวนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมในบริษัทต่างๆ มักจะทำเป็นโครงการเล็กๆ (Mini Innovation Project) แล้วแบ่งทีมเป็นทีมเล็กๆเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านกระบวนการ บริการ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณ (Cost) คุณภาพ (Quality) และเวลา (Time) ได้ ตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท

 

 

การบริหารโครงการ (Project Management) ถือเป็นศาสตร์สำคัญที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่งานที่มีขนาดใหญ่ จนถึงงานขนาดเล็กที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้งงานบุคคลากรที่มีความทักษะหลายๆด้านมาร่วมทำงานกัน มีกระบวนการตั้งแต่

 

1.ช่วงเริ่มต้น (Initiating)

2. การวางแผน Planning

3. การดำเนินการ (Executing)

4. การตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling)

5.การปิดโครงการ (Closing)

 

ในการบริหารโครงการนวัตกรรมนั้น  Project Manager , Project coordinator ก้อต้องเข้าใจเรื่องของนวัตกรรม เรื่องของคนแบบต่างๆ เพราะต้องทำงานร่วมกับทีมงานหลายฝ่าย หรือบางโครงการต้องทำงานกับคนภายนอกมากมาย  ดังนั้นทักษะการบริหารโครงการจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะ

 

 

บางโครงการ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญ ได้เลื่อนมาเป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) แล้วต้องทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งด้านงาน และด้านคน ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องของการบริหารโครงการก่อนเบื้องต้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ  เพราะเก๋ก่อนจะมาเป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) คือเป็น R&D Engineer และนักวิจัยมาก่อน  พอปีแรกๆมาเป็นผู้จัดการโครงการ ก็ลุยแหลก บู๊แหลก  โครงการแรกๆ งานสำเร็จ แต่คนแหลกราญเลยค่ะ  

 

 

จากนั้นได้มาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการบริหารงานโครงการ การบริหารคนให้ได้งาน และใช้ศาสตร์ต่างๆทั้งการบริหาร การโค้ช การเป็นที่ปรึกษา และการสอน 6-7 ปีหลังๆนั้น การบริหารโครงการ จึงสามารถพูดได้ว่า คนสำราญ งานสำเร็จ  จนกระทั่งออกมาเป็นที่ปรึกษา วิทยากรอิสระ ยังได้รับโอกาสจากที่ทำงานเดิม และองค์กรที่เคยทำงานร่วมให้โอกาสไปทำงานเป็นที่ปรึกษาอีกค่ะ

 

 

เก๋ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Project Management การบริหารโครงการเกี่ยวกับการบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมมา เลยมาแบ่งปันให้ฟังในบทความนี้สั้นๆค่ะอ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 184,420