สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการควรรู้เพื่อบริหารโครงการให้สำเร็จ

 การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้จัดการโครงการ (Project manager) จึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำเนินงาน ควบคุม โครงการ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพของทีมงานและตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของโครงการ  สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการจะสามารถทำงานสำเร็จได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนการบริหารทีมงานของผู้จัดการโครงการ  


สิ่งสำคัญที่ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ควรรู้เพื่อให้บริหารโครงการให้สำเร็จนั้น ที่สำคัญคือ เรื่องเกี่ยวกับ Project Management Process ตั้งแต่

- Project Managers : Roles & Responsibilities and Team Role

- Project initiation สปาร์คไอเดียริเริ่มโครงการใหม่ๆ 

- Project Charter ,

- Project Planing,

- Project Stakeholder management,

- Project Time,

- Project Scope,

- Project WBS,

- Project schedule,

 - Project cost,

- Project quality,

- Project Risk,

- Project Conflict,

- Project Change Management

- Project Monitoring and Controlling,

- Project evaluation 

- Project closing 

- Project knownledge management เป็นต้น


กระบวนการดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องผ่าน และเข้าใจ ซึ่งการรู้ Why what และ How ในแต่ละกระบวนการนั้นจะทำให้การบริหารโครงการราบลื่น และประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะ


เก๋จะค่อยๆนำกระบวนการต่างๆมาแบ่งปันกันนะคะ


.........................................................

หลักสูตรการบริหารโครงการ ( Project Management)

 

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Effective Project Management (Basic, Advance) : การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน) (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) ดูตัวอย่างภาพสัมมนา กดที่นี่   ดูรายละเอียดหลักสูตร  กดที่นี่  

หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ตามความต้องการของแต่ละบริษัทได้ค่ะ

หากต้องการติดต่อ พูดคุย หรือแลกเปลี่ยน นำเสนอหลักสูตรอบรม โปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

(Ms. Sasima Suksawang)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

Trainer Consultant and Innovation Coach

Ms. Sasima Suksawang

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 171,504