เข้าใจเข้าถึงลูกค้า ด้วย Empathy tools โดยศศิมา สุขสว่าง

Design Thinking เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมโดยเน้น  การแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นจุดศูนย์กลาง (Human Centered หรือ People Centered)  

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

Design Thinking  เป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ต้องค้นหาประสบการณ์ของผู้บริโภค (End-user experience) แล้วนำมาคิดอย่างเป็นระบบ  (Systems Thinking)เพื่อพัฒนาต้นแบบออกมาทดลองตลาด (Prototyping)   จากนั้นเมื่อได้รับ feedback จากผู้ที่มีใช้งานจริง จึงนำมาปรับปรุง แล้วค่อยผลิตสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

 

การเข้าใจ เข้าถึงลูกค้านั้น สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น  

- ระดมสมอง
 
- การสัมภาษณ์
 
- การส่งแบบสอบถาม
 
- การเข้าไปอยู่ในสภาวะของกลุ่มเป้าหมาย
 
- การทดสอบและรายงานปัญหา
 
- การพูดคุยกับทีมงาน
 
- การรับปัญหา/โจทย์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
- การสังเกตการณ์
 
- การทำ Workshop
 
- การทำตัวอย่างทดสอบก่อน
 
- การใช้ข้อมูลทางสถิติ 
 
- Research
 
- การประมวลผลจาก Big Data ขององค์กร เป็นต้น
 
หวังว่า วิธีต่างๆเหล่านี้จะเป็นไอเดีย ให้หลายๆท่านลองไปทำดูเพื่อให้เข้าใจปัญหา Pain Point ของลูกค้าอย่างเเท้จริง แล้วนำมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมให้กับลูกค้าได้นะคะ
 เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

 

 เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนะคะ

.................................................

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่   

..................................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 332,270