เข้าใจเข้าถึงลูกค้า ด้วย Empathy tools โดยศศิมา สุขสว่าง

Design Thinking เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมโดยเน้น  การแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นจุดศูนย์กลาง (Human Centered หรือ People Centered)  

  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

Design Thinking  เป็นกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ต้องค้นหาประสบการณ์ของผู้บริโภค (End-user experience) แล้วนำมาคิดอย่างเป็นระบบ  (Systems Thinking)เพื่อพัฒนาต้นแบบออกมาทดลองตลาด (Prototyping)   จากนั้นเมื่อได้รับ feedback จากผู้ที่มีใช้งานจริง จึงนำมาปรับปรุง แล้วค่อยผลิตสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

 

การเข้าใจ เข้าถึงลูกค้านั้น สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น 

- ระดมสมอง
 
- การสัมภาษณ์
 
- การส่งแบบสอบถาม
 
- การเข้าไปอยู่ในสภาวะของกลุ่มเป้าหมาย
 
- การทดสอบและรายงานปัญหา
 
- การพูดคุยกับทีมงาน
 
- การรับปัญหา/โจทย์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
- การสังเกตการณ์
 
- การทำ Workshop
 
- การทำตัวอย่างทดสอบก่อน
 
- การใช้ข้อมูลทางสถิติ 
 
- Research
 
- การประมวลผลจาก Big Data ขององค์กร เป็นต้น
 
หวังว่า วิธีต่างๆเหล่านี้จะเป็นไอเดีย ให้หลายๆท่านลองไปทำดูเพื่อให้เข้าใจปัญหา Pain Point ของลูกค้าอย่างเเท้จริง แล้วนำมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมให้กับลูกค้าได้นะคะ
 
  (เนื้อหาโดยอ.ศศิมา สุขสว่าง - อ. เก๋ - หากนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โปรดอีเมล์แจ้งขออนุญาตก่อนที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือใส่เครดิต อ.ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)

 

 


เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนะคะ

  

..................................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer มาโดยตลอด และเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรอิสระแห่งหนึ่ง  ได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน โดยยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 310,488