Lotus Blossom Technique เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ โดย ศศิมา สุขสว่าง -อ.เก๋

Lotus Blossom  ที่เรียกแบบนี้เพราะเวลาดอกบัวบาน กลีบดอกบัวจะบานออกจากจุดศูนย์กลาง  เช่นเดียวกับวิธีการคิด จะเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็นปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ แล้วค่อยๆคิดสร้างสรรค์กระจายไปยังจุดรอบๆโดยใช้วงกลมกว้าง (เปรียบเสมือนกลีบดอกบัว) กำหนดแนวคิดหลัก แล้วนำไปสู่ความคิดต่างๆต่อยอดตามมา จนทำให้ได้ความคิดใหม่ๆแพร่กระจาย ต่อยอดไปเรื่อยๆ

 
วิธีการ :
1. วาดไดอะแกรม Lotus Blossom ตามรูป (หรือท่านสามารถ download ไดอะแกรม Lotus Blossom ได้ที่ www.sasimasuk.com)
2. เขียนหัวข้อหรือปัญหาหลักของเราไว้ตรงกลางของไดอะแกรมในรูปสี่เหลี่ยม 
3. เขียนหัวข้อหรือแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือประเด็นใหญ่ 8 หัวข้อลงในวงกลมที่อยู่รอบหัวข้อหลัก (ที่มีป้าย A-H) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของดอกบัวบานดอกใหม่
4. ใช้หัวข้อแต่ละธีมทั้ง 8 หัวข้อ มาเขียนในสี่เหลี่ยมใหม่ ทั้ง 8 กล่อง ซึ่งจะกลายมาเป็นหัวข้อหลักในการสร้างแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆอีก 8 ประการ (ที่มีป้าย 1-8) พยายามกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ได้ไอเดียไปกรอกตามช่อง 1-8 ให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถคิดได้
5. ประเมินไอเดียในแต่ละกล่องที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือทำ Action plan ต่อได้ 
 
 

ตัวอย่าง :

 

หัวข้อ หรือประเด็นหลักคือ "การสร้างนวัตกรรมในองค์กร"

A การพัฒนาบุคคลากรในองค์กร,  B  การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม, C การตั้งเป้าหมายกลยุทธ์นวัตกรรม, D .........H เป็นต้น

ในหัวข้อ A การพัฒนาบุคคลากรในองค์กร1. การจัดการสัมนาอบรมด้านนวัตกรรม 2. การจัดทีมพี่เลี้ยงโค้ชเชิงนวัตกรรม

3 - 8  ......  เป็นต้น

 

และทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกช่อง

 

 เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ


สนใจหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง อ่านรายละเอียดที่ได้เลยค่ะ กดที่นี่

Download หนังสือ E-Book 29 เครื่องมือเทคนิคคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กด Link นี้ได้เลยค่ะ กดที่นี่


 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

..................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI รวมเวลาทำงานด้านนวัตกรรมมามากกว่า 19  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 300,173