Brainwriting Pool เทคนิคการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง -อ.เก๋

 

วันนี้ อ.เก๋มาเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมด้วย Brainwriting Pool เป็นหนึ่งในเทคนิคที่พัฒนาขึ้นที่ Battelle Institute ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  โดยให้ผู้เข้าร่วมระดมสมอง 6- 8 คน นำไอเดียที่เขียนในกระดาษมาวางตรงกลางโต๊ะ เปรียบเสมือนเป็นบ่อน้ำแห่งไอเดีย หรือกองไอเดีย pool มาแลกเปลี่ยนกัน ต่อยอดกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะมีอิสระในการคิดไอเดียใหม่ๆของตัวเอง และรู้สึกผ่อนคลายกว่า

 

 

วิธีการ :

1. ตั้งหัวข้อปัญหาหรือเป้าหมายที่ต้องการระดมสมอง 

2. จัดกลุ่มผู้ร่วมระดมสมอง 6-8 คนนั่งรอบโต๊ะเขียนวิธีแก้ปัญหากับปัญหาบนกระดาษ หรือ Post it

3. หลังจากเขียนความคิดอย่างน้อย 4 ข้อแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมระดมสมองแต่ละคนนำไอเดียที่เขียนในกระดาษมาวางตรงกลางโต๊ะ (เปรียบเสมือนเป็นบ่อน้ำแห่งไอเดีย หรือกองไอเดีย pool) .

4. เมื่อผู้เข้าร่วมระดมสมองหมดไอเดีย หรือไม่มีไอเดียใหม่ๆ สามารถนำกระดาษใบใดใบหนึ่งจากกลางโต๊ะ มาพิจารณา เพื่อเขียนไอเดียต่อยอดเพิ่มเติมหรือกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมได้

5. หลังจากระดมสมองเสร็จ ไม่มีใครมีไอเดียเพิ่มเติม ก็นำไอเดียเหล่านั้นมาจัดกลุ่ม หากมีไอเดียที่คล้ายกัน แล้วประเมินเลือกไอเดียร่วมกันว่าไอเดียใดน่านำไปต่อยอดปฏิบัติจริง

 

วิธีใช้ในการระดมสมองได้เป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ   

 

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ

 ..........................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

..........................................


 อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้  

 

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work) 

.................................


ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 328,010