Classical Brainstorming เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

 

บทความนี้นี้ อ.เก๋มาเล่าให้ฟังถึงวิธีการระดมสมองแบบ Classical Brainstorming เป็นการระดมสมองแบบดั้งเดิม เป็นอีกวิธีการระดมสมองเพื่อให้คนที่มาสัมมนาสามารถออกความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และได้ไอเดียสำหรับการนำไปใช้ได้ โดยการจัดกลุ่มที่เหมาะสมคือ 5-8 คน และต้องมีการกำหนดกฏพื้นฐานในการระดมสมอง เพื่อให้การระดมสมองได้ไอเดียที่หลากหลาย และตรงประเด็น ซึ่งเป็นการระดมสมองขั้นพื้นฐานที่อยู่ในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน หรือนวัตกรรม ในหลายๆครั้งที่เก๋ได้มีโอกาสไปแบ่งปันแลกเปลี่ยนในสัมมนา หรือการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมค่ะ

 

กฏพื้นฐานของการระดมสมอง (Brainstorming Rules) :

  • Defer Judgment – อย่าเพิ่งวิจารณ์
  • Encourage wild ideas - ยิ่งแปลกยิ่งดี
  • Build on the ideas of others - ต่อยอดความคิดของคนอื่น
  • Stay focused on your topic - โฟกัสในหัวข้อที่ตั้งไว้
  • Be visual - วาดออกมาเป็นภาพได้ เพื่อสื่อสารไอเดียให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • One conversation at a time - พูดทีละคน
  • Go for quantity – เน้นปริมาณเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดี
  • ไม่นั่งอยู่กับที่เก้าอี้ (กรณีสัมมนาคลาสรูม)
 
บทความนี้ เขียนและเรียบเรียงโดย โดย  ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) www.sasimasuk.com หากนำไปอ้างอิงหรือใช้ในบทความอื่น แล้วให้เครดิตเก๋สักนิดหน่อยจะขอบคุณมากๆนะคะ

 

วิธีการของ Classical Brainstorming :


1. จัดกลุ่มระดมสมอง และเขียนหัวข้อที่จะระดมสมองไว้บนบนฟลิปชาร์ท ไวท์บอร์ทหรือ ผนังห้อง ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยหัวข้อที่เขียนต้องเป็นประเด็นที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน และชัดเจน เพื่อให้การระดมสมองมีประสิทธิภาพ


2. กำหนดให้มีคนที่ทำหน้าที่อำนวยการให้เกิดการระดมสมอง (Facilitator) 1 คน เพื่อให้การระดมสมองเป็นไปได้ด้วยดี สร้างบรรยากาศ และทำให้แน่ใจได้ว่าทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น


3. ระดมสมอง ทั้งแบบไม่มีรูปแบบที่กำหนด (ให้คนที่คิดสามารถออกไอเดียได้อย่างอิสระ) หรือมีรูปแบบที่ชัดเจน (ใช้เครื่องมือต่างๆ (ตัวอย่าง Toolkits ตาม E-book เล่มนี้)มาให้คนคิดระดมสมอง


4. สรุปประเด็นไอเดียต่างๆ ได้แก่ ไอเดียที่สามารถนำไปใช้ต่อ ไอเดียที่สามารถนำมาจัดกลุ่มเชื่อมโยงอยู่กลุ่มเดียวกัน ไอเดียที่ต้องเก็บไว้รอวาระที่เหมาะสม


5. สรุปสิ่งที่ได้จากการระดมสมองใน Session ดังกล่าว สิ่งที่จะนำไปใช้ และสิ่งที่เป็นฝากให้ไปคิดเพิ่มเติม สำหรับการสัมมนาในครั้งต่อไป

 

 

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ

 ......................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่  

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,733