POEMS Framework เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

POEMS Framework เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการสังเกต (Observation) เพื่อรับรู้ประสบการณ์ หรือทำความเข้าใจสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า ไม่รู้หรือไม่สามารถสื่อสารออกมาได้   หรืออาจจะไม่กล้าพูดออกมา เพื่อให้เข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไร เขาต้องการอะไรที่แท้จริง เข้าใจในปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น อารมณ์ความรู้สึก การกระทำที่ออกมา  ความหมายในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลักษณะทางกายภาพ และสิ่งที่มีความหมายในการกระทำและคำพูดที่ออกมา   เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเข้าใจลูกค้า หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือการมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าที่เราเรียกว่า  Customer Centric

 

 

 

วิธีการ :

1. การสังเกตโดยใช้ POEMS Framework ใช้ร่วมกับเทคนิค Excursion technique

People /Purpose ผู้คน/จุดประสงค์ : ประชากร, บทบาท, ลักษณะพฤติกรรมและปริมาณของผู้คนในสภาพแวดล้อม

Object วัตถุ : สิ่งของที่ผู้คนกำลังโต้ตอบ,รวมถึงเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ

Environment สภาพแวดล้อม : การสังเกตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขา, บรรยากาศ ฯลฯ

Message ข้อความ : สิ่งที่เขาพูด คุย สนทนากัน , ข้อความที่ส่งให้แก่กัน

Service บริการ :  บริการ, App, เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้

 

2. ประมวลสิ่งที่พบ แล้วนำมาระดมสมอง หาแนวคิดใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า โดยใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆต่อไป เช่น การระดมสมอง Design Thinking เป็นต้น

 

  

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ

 

สนใจหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง อ่านรายละเอียดที่ได้เลยค่ะ กดที่นี่

 

..................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 310,487