SIT (Systematic Inventive Thinking) เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

SIT (Systematic Inventive Thinking) เป็นวิธีคิดที่พัฒนาขึ้นในอิสราเอล โดยมีแนวทางมาจาก TRIZ ที่มีจำนวนถึง 40 ประการ  (อ่านบทความเกี่ยวกับ TRIZ 40 กดที่นี่)  มาปรับเปลี่ยนทำให้ปฏิบัติได้ง่ายกว่าและนำไปใช้ได้จริง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการแก้ปัญหา (creativity, innovation and problem solving)

 

SIT เป็นวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิม หรือทรัพยากรในขอบเขตจำกัดที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิค ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นหาวิธีการในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะกับข้อจำกัดทางการลงทุน และทรัพยากรที่มี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

 


วิธีการ :


1. ระบุ นิยาม หรือศึกษาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ละเอียดก่อน ทั้งกระบวนการ Function, Feature ต่างๆ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือขั้นตอนของบริการ รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ หรือสามารถจัดหาเพิ่มเติมได้


2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือของ SIT ดังรายละเอียดด้านล่าง ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ


การลบออก : subtraction - การนำส่วนประกอบ ออกจากผลิตภัณฑ์


การรวมหน้าาที่ : task unification - การเพิ่มเติม Function หรือส่วนประกอบให้กับกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่


การแยกส่วน division - การแยกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ จากนั้นก็ปรับเปลี่ยน ประยุกต์คุณสมบัติให้ใหม่


การเพิ่มจํานวน : multiplication - การเพิ่มจำนวนขององค์ประกอบ หรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมองค์ประกอบให้มีประโยชน์ หรือ Function มากขึ้น


การเชื่อมโยง : attribute dependency - การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ แล้วเชื่อมโยง หรือผนวกกับองค์ประกอบอื่น


3. ประมวลผลไอเดียต่างๆ แล้วนำมาประเมินเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนะคะ

 

 สนใจหลักสูตรความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง อ่านรายละเอียดที่ได้เลยค่ะ กดที่นี่    

 

..................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 


.......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI  รวมเวลางานด้านวิจัยพัฒนา จนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

Visitors: 310,505