The Phoenix Checklist เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง -อ.เก๋

เทคนิคคิดสร้างสรรค์ด้วย  The Phoenix Checklist พัฒนาโดย Michael Michalko Central Intelligence Agency (CIA) เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาประเด็นปัญหารอบด้านและเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยาก โดยมีคำถามมากกว่า 40 ข้อเพื่อช่วยให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยให้เราได้เข้าใจปัญหาและได้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับปัญหาและครอบคลุมหัวข้อต่างๆก่อนการแก้ไข 

 

วิธีการ :

1. เขียนประเด็นปัญหา หรือความท้าทายที่เราต้องแก้ไข แล้วกำหนดประเด็นที่เราต้องคิดและวันที่ต้องส่งคำตอบให้ชัดเจน

2. ถามคำถาม ใช้รายการตรวจสอบของฟีนิกซ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นความท้าทายด้วยวิธีต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. บันทึกคำตอบ ของคำถามในแต่ละข้อ ข้อมูล แนวทางแก้ไข และแนวคิดสำหรับการประเมินและวิเคราะห์ และแผนการที่จะนำไปปฏิบัติด้วย

 

 

ประเด็นคำถามสำหรับปัญหา (The Problem)  :

• ทำไมจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหา?

• คุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการแก้ปัญหา?

• อะไรคือสิ่งที่ไม่รู้จัก?  อะไรที่คุณยังไม่เข้าใจ?  คุณมีข้อมูลอะไรบ้าง?

• ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ หรือไม่เพียงพอ? หรือซ้ำซ้อน? หรือขัดแย้งกัน?

• คุณควรวาดแผนภาพของปัญหาหรือไม่? 

• ขอบเขตของปัญหาอยู่ที่ใด?

• คุณสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของปัญหาออกได้ไหม? คุณเขียนมันลงไปได้ไหม อะไรคือความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ของปัญหา? ค่าคงที่ของปัญหาคืออะไร?

• คุณเคยเห็นปัญหานี้มาก่อนหรือไม่?

• คุณเคยเห็นปัญหานี้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหรือไม่? คุณรู้ปัญหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

• สมมติว่าคุณพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถใช้มันได้หรือไม่ คุณสามารถใช้วิธีการของมันได้หรือไม่?

• คุณช่วยเล่าถึงปัญหาของคุณอีกครั้งได้ไหม? เฉพาะเจาะจงมากขึ้น? กฎสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

• อะไรคือกรณีที่ดีที่สุด แย่ที่สุด และเป็นไปได้มากที่สุดที่คุณสามารถจินตนาการได้?

 

 

ประเด็นคำถามสำหรับการวางแผน (The Plan) :

• คุณสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้หรือไม่? หรือส่วนหนึ่งของปัญหา?

• คุณต้องการให้มีการลงมติอย่างไร?  คุณสามารถระบุสิ่งที่ไม่รู้จักได้มากน้อยเพียงใด?

• คุณสามารถได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรจากข้อมูลที่คุณมี?

• คุณเคยใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือไม่?  คุณได้คำนึงถึงแนวคิดที่สำคัญทั้งหมดในปัญหาหรือไม่?

• คุณสามารถแยกขั้นตอนในกระบวนการแก้ปัญหาได้หรือไม่? คุณสามารถกำหนดความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนได้หรือไม่?

• เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ใดบ้างที่คุณสามารถใช้สร้างความคิดได้? มีกี่เทคนิค?

• คุณสามารถเห็นผล? คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันกี่แบบ?

• คุณได้พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ กี่วิธี?

• คนอื่นๆ ทำอะไรกันบ้าง? • คุณเข้าใจวิธีแก้ปัญหาหรือไม่? สามารถตรวจสอบผลได้หรือไม่?

• ควรทำอย่างไร? จะต้องทำอย่างไร?  ควรทำที่ไหน?  ควรทำเมื่อไร?  ใครควรทำ?

• คุณต้องทำอะไรในเวลานี้?  ใครจะรับผิดชอบอะไร? 

• คุณสามารถใช้ปัญหานี้เพื่อแก้ปัญหาอื่นๆ ได้หรือไม่?

• อะไรคือคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้ปัญหานี้เป็นเหมือนเดิมและไม่ใช่อย่างอื่น?

• เหตุการณ์สำคัญใดที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของคุณได้ดีที่สุด?

• คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณประสบความสำเร็จเมื่อใด

 

 

 Image by StockSnap from Pixabay 

 

 

Source :

 https://modelthinkers.com ,

https://geniusrevive.com

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรนะคะ

 .........................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

..................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

 

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,745