ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ความจำเป็นของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน โดยศศิมา สุขสว่าง

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจำเป็นของธุรกิจที่ต้องส่งเสริมพนักงานให้มีทักษะนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

 

แต่เวลาที่เราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ เรานึกถึงอะไร  

- นึกถึงศิลปินวาดภาพงานศิลปะที่สวยงาม 

- นักออกแบบที่มีจินตนาการและทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

- ผู้กำกับภาพยนต์ สร้างหนังและซีรีย์ 

- นักคิดที่สร้างเทคโนโลยีระดับโลก  อย่าง สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) 

 

สิ่งที่เขียนมาทั้งหมดข้างบนนี้ เป็นความคิดสร้างสรรค์แน่นอน แต่คนที่คิดสร้างสรรค์ ยังรวมไปถึงคนที่คิดวิธี สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆ  และใช้แก้ปัญหาเป็นประจำ ซึ่งถือว่า นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจ 

 

ช่วงเริ่มธุรกิจใหม่ๆ หรือช่วงเริ่มทำงานใหม่ๆ โปรเจคใหม่ๆ ทุกคนมักจะมีไอเดียดีๆมานำเสนอ มาทดลอง มาทำกัน แต่พองานเริ่มไปได้ดี และมั่นคง แล้ว ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เริ่มหายไป คนเริ่มไม่กล้าคิด ไม่กล้าเสนอหรือทำสิ่งใหม่ๆ เพราะกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าเดิม 

 

การพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริม และฝึกฝน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้

 

แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมขึ้นมาได้ เป็นต้น

2. นำวิธีการ เครื่องมือ ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน และถ่ายทอดสร้างองค์ความรู้  เพื่อให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน

3. ใช้คำถามเพื่อระดมความคิดและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะคำถามดีๆสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้  

4. สร้างเสริมสร้างแนวคิดกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

5. มีการจัดการความรู้ (knowledge management) อย่างเหมาะสม ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั้งในและนอกองค์กร

6. ส่งเสริมคนทำงานให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นทีม จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7. และที่สำคัญ ผู้บริหาร ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยอมรับความความคิดต่างจากพนักงาน และกล้าตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์ได้

 

ความคิดสร้างสรรค์ จะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง พัฒนาออกมาจนเป็นสิ่งใหม่ๆ บริการใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้นั้น ต้องมีความร่วมมือจากทั้งข้างบนลงล่าง และข้างล่างไปข้างบน  การร่วมมือร่วมใจ และเปิดใจทั้งผู้บริหารและพนักงานค่ะ


......................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

..........................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

 .........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

   

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,735