หลักสูตร Creativity and Innovation at Work-พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”  Creativity and Innovation at work

ผู้เข้าอบรม : เครือข่ายสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

วิทยากร :  อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร

 


บรรยายเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ” ให้กับเครือข่ายสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม”  

 

เป็นสัมมนาที่ท้าทายมากสำหรับเก๋อีกงานหนึ่ง กับจำนวนคน 400 กว่าคน และเป็นวิทยากรคนเดียวในเวลา ครึ่งวัน  แต่พอได้รับ feedback แล้วชื่นใจค่ะ กับเครือข่ายสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ร่วมแชร์และแบ่งปันทำให้เรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว และทุกคนทำได้
 
ขอบคุณทุกเสียงหัวเราะ ความร่วมมือ และ feedback ที่ชุ่มชื่นหัวใจค่ะ เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีใจมากๆ
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 
Visitors: 335,747