หลักสูตร ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

สัมมนา ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ
ผู้เข้าสัมมนา : ผู้ประกอบการจังหวัดเลย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
วิทยากร :  อ.ศศิมา สุขสว่าง

สัมมนา“ปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ และ Creative and Innovation Development ตาม Model Thailand 4.0 และ Industry 4.0” ณ จังหวัดเลย สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,735