หลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas -บริษัทพาซาย่า จำกัด

 หลักสูตร : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas , Value Proposition Canvas and creative toolkits


ผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร ผู้จัดการบริษัทพาซาย่า จำกัด


วิทยากร  : อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

หลักสูตร “พัฒนานวัตกรรมด้วย  BMC, VPC and creative toolkits ” นี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การใช้เครื่องมือต่างๆ และสามารถต่อยอดเชื่องโยงไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ได้ 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 
Visitors: 335,735