หลักสูตร การคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตร   การคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative to Innovation development)  

กลุ่มผู้เข้าอบรม   : ผู้บริหาร วิศวกร เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กว่า 50 คน 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร


 
 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นประธานเปิด การอบรมเริ่อง "การคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ กพร.
 
ส่วนการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหบุคลากรของ (พพ.) เข้าใจขั้นตอน กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในงาน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดจากการอบรมเพื่อนำไปใช้กับการทำงานของตนเองได้ 
 

http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=46958&filename=index


เดี๋ยวนี้ไม่เพียงภาคเอกชนเท่านั้นที่กระตือรือร้นในการพัฒนานวัตกรรม ภาคราชการก้อพัฒนานวัตกรรมมากเช่นกันเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน และประเทศให้ก้าวหน้าค่ะ เก๋ดีใจที่มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมให้กับทุกภาคส่วนค่ะ

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,735