หลักสูตร Growth Mindset and Smart Teamwork - บริษัทขนส่ง จำกัด

หลักสูตร Bor Kor Sor Unified : Smart Teamwork

กลุ่มผู้เข้าอบรม : พนักงานใหม่บริษัทขนส่ง จำกัด

วิทยากร  อ.ศศิมา สุขสว่าง

เนื้อหาหลักสูตรพอสังเขป : 

-  วงกลมแห่งความสำเร็จ (Circle of success)
- การค้นหาและพัฒนาตัวเองด้วย Design Thinking  Design YourLife
- GrowthMindset วิถีคิดแห่งการเติบโต
- สุขสร้างได้ในการทำงาน Happy workplace
- วัฒนธรรมองค์กรกับการทำงานเป็น Teamwork

 

.......................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

Visitors: 335,735