ระดับความใหม่ของนวัตกรรม Spectrum of Newness โดยศศิมา สุขสว่าง

 หลายคนที่ไม่กล้าคิดนวัตกรรม เพราะคิดว่า นวัตกรรม ต้องมีความใหม่ระดับโลก เป็นเรื่องของผู้บริหาร หัวหน้า เรื่องของคนเก่ง เรื่องของวิศวกร ที่จะคิดได้ 

 

หากแต่ตามมาตรฐาน BRITISH STANDARD BS 7000-1:2008 ได้กำหนดระดับความใหม่ของนวัตกรรม Guide to managing innovation  ไว้ 9 ระดับตามรูปด้านล่าง

ได้แก่

1.  New to an individual  ใหม่ระดับบุคคล

2. New to department ใหม่ระดับแผนก

3. New to site ใหม่ระดับส่วน

4. New to Organization ใหม่ระดับองค์กร

5. New to market ใหม่ระดับตลาด

6. New to a sector/industry ใหม่ระดับอุตสาหกรรม

7. New to a country ใหม่ระดับประเทศ

8. New to a region  ใหม่ระดับภูมิภาค

9. New to the world  ใหม่ระดับโลก

 

ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมแล้ว เราสามารถริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆได้ตั้งแต่ระดับตัวเอง เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในตัวเอง แล้วค่อยๆปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อยอดขยายต่อในระดับแผนก ขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อทุกคนในองค์กรร่วมมือร่วมใจในการที่จะคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆแล้ว องค์กรจะเป็นองค์กรนวัตกรรมและสามารถที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆรับมือกับ 

 

 โดยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศส่วนใหญ่จะต้องมีความใหม่อย่างน้อยระดับตลาด (New to Market) ขึ้นไป 

 

 

 

พอเห็นแบบนี้แล้ว เลิกกลัวคำว่านวัตกรรม แล้วลองคิดอะไรใหม่ๆ ปรับปรุงเปลี่ยน โดยเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะ แล้วค่อยขยายผล  ต่อไปยังทีมงาน แผนก ส่วน องค์กร  แล้วต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ หากองค์กรไหนที่มีบุคคลากรที่ร่วมมือร่วมใจกันคิดสิ่งใหม่ๆ ทำสิ่งใหม่ทีละเล็ก ละน้อยอย่างสม่ำเสมอ บริษัทก็จะเติบโตเรื่อยๆอย่างยั่งยืนค่ะ

 

เก๋เอาใจช่วยทุกองค์กรให้สามารถพัฒนานวัตกรรม และบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับมือกับ Disruptive Innovation ได้ค่ะ

 

Reference :

- Guide to managing innovation  BRITISH STANDARD BS 7000-1:2008

 

 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจวิธีการ แนวคิดในการนำความรู้ไปพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร นะคะ

 .................................

 - สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่  

.................................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,735