ทักษะการคิดกับการทำงานของสมอง (Thinking skill and Brain) โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง

เราอาจจะสงสัยว่า ทำไมบางคนเก่งเลข บางคนเก่งเรื่องของศิลปะ บางคนเก่งเรื่องทำอาหาร บางคนเก่งเรื่องกีฬา แตกต่างกันไป  ปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญเรื่องนี้คือ การทำงานของสมองในแต่ด้านของคนเราต่างกัน 

 

เรามาดูกันค่ะว่า สมองแต่ละด้านทำงานต่างกันอย่างไร 

 

สมองซีกซ้ายบน

• ตรรกยะ เหตุผล
• คิดวิเคราะห์ มีขั้นตอน
• มีเหตุผล มีความชัดเจน
• ค้นหาสาเหตุและผล
 
 
 
 

สมองซีกซ้ายล่าง

• มีระบบ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
•  มองสิ่งต่างๆตามเป็นจริง
• เน้นผลทางการปฏิบัติ
• ข้อเท็จจริงตามตัวอักษร
 
 ตัวอย่างอาชีพที่ใช้สมองซีกซ้ายมากๆ ได้แก่ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์  ไอที โปรแกรมเมอร์  เป็นต้น
 
 
 
 

สมองซีกขวาบน

• จินตนาการ ความจำ
• คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
• นักนวัตกรรม
• ศิลปะ และดนตรี
• ยืดหยุ่น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
 
 
 

สมองซีกขวาล่าง

•ใช้อารมณ์ ความรู้สึก
• ให้ความสำคัญ ให้คุณค่ากับผู้อื่น
•  ชอบเห็นใจ สงสาร
•  เน้นเรื่องความสัมพันธ์
 ชอบความผูกพันธ์
 
ตัวอย่างอาชีพที่ใช้สมองซีกขวามากๆ ได้แก่ ศิลปินวาดรูป  นักดนตรี   เป็นต้น

.....................................

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Analytical Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Critical thinking  ทักษะการคิดวิพากษ์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Creative thinking  to Innovation ทักษะการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่   


....................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,735