หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัท C&G Group - 5 รุ่นๆละ 2 วัน

หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation

บริษัท CDG Group
วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง


หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation นี้เพื่อให้รู้เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process ที่บริษัทระดับโลกเช่น Apple, IBM, Pepsi เป็นต้น และในประเทศไทย เช่น SCG ใช้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  รู้กลยุทธ์แนวคิดสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ และทำให้สามารถระดมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ในปริมาณมากๆในเวลาจำกัด ตลอดจน สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 335,740