หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation - บริษัทเรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมิ้นท์ จำกัด รุ่นที่ 1

หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation บริษัทเรียลแอสเสท  ดีเวลลอปเมิ้นท์ จำกัด รุ่นที่ 1


วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง


หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation นี้เพื่อให้รู้เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงใจลูกค้าด้วย Design Thinking Process รู้กลยุทธ์แนวคิดสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ และทำให้สามารถระดมไอเดียสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ในปริมาณมากๆในเวลาจำกัด ตลอดจน สามารถนำเทคนิค/วิธีการในการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Design Thinking เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยในการบ่มเพาะกระบวนความคิด ทัศนคติ ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)  เพื่อให้กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก (Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรไดesign Thinking สามารถนำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมได้ ตั้งแต่นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)  , การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) และ นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)  ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ผู้ใช้ แล้วต้องการพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก้ปัญหา และสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์กลุ่มดังกล่าว 

 

ผู้เข้าสัมมนาได้ไอเดียในการพัฒนาอสังหา บ้าน และคอนโดแบบใหม่ๆที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ลูกค้ากันได้ กลุ่มละ 1  Project เลยทีเดียว

 


........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรโปรดติดต่อ

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 328,007