หลักสูตร Growth Mindset for Performance Working -นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)

หลักสูตร : Growth Mindset for Performance Working
วิทยากร :  อ. ศศิมา สุขสว่าง
ผู้เข้าสัมมนา : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่

 
การพัฒนา Growth Mindset ของหัวหน้างาน และบุคคลากร เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงเติบโต ได้เรียนรู้และเข้าใจ Fixed Mindset และพัฒนากรอบแนวคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) ได้อย่างมีระบบนั้น
.
จะช่วยให้คนทำงานสามารถหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กรได้ และประสิทธิภาพในงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
.
อ.ศศิมา -เก๋ได้ไปแบ่งปันเรื่องราวและวิธีการสร้าง Growth Mindset for Performance Working กับผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน บริษัทนูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ ค่ะ 
.
#ขอบคุณทุกเสียงตอบรับ #ขอบคุณผู้บริหารที่มานั่งสังเกตการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ#ขอบคุณทีมงาน HR ที่ดูแลอย่างดี #ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่าน ที่ทำกิจกรรมกันเต็มที่ แลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดใจ และเสียงหัวเราะและบอกว่า #ชอบมาก #ชื่นใจค่ะ
.
Growth Mindset ต้องใช้เวลาบ่มเพาะ และจำเป็นต้องมากๆ เพราะ Mindset จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม และให้ผลลัพธ์ออกมานะคะ องค์กรใดมีบุคคลากรที่มี Growth Mindset เยอะๆนั้น จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสู้กับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและผกผัน (Disruptive Innovation) ได้อย่างแน่นอนค่ะ
 


 .......................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,733