โครงการพัฒนานวัตกรรมThai PBS’s Innovation -เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม

โครงการ :  มหกรรม Thai PBS’s Innovation ตอน Routinovation “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม”

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร และทีม Creative to Innovation บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd.


กลุ่มผู้เข้าอบรม : กลุ่มพนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จำนวนกว่า 80 คน

ระยะเวลา :  3 เดือน (รวมเตรียมงานด้วย 5 เดือน)


 
รายละเอียดโครงการ
 
เนื้อหาการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิด กรอบการคิด พร้อมทั้งมีเครื่องมือ เพื่อพัฒนานวัตกรรม  ในองค์กร การฝึกปฏิบัติลงมือทำ  โดยกลวิธีและแนวทางการเรียนรู้เชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการ นั้นจะเน้นการเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรมและสัมมนา ร่วมไปกับการปฏิบัติการจริง เพื่อนำประสบการณ์มาวิเคราะห์เรียนรู้ร่วมกัน ทุกกรอบการเรียนรู้ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ 3 ส่วนคือ
 
ส่วนที่ 1  Experiential เป็นการเข้าใจกรอบ เครื่องมือ และการประเมิน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิด กรอบการคิด พร้อมทั้งมีเครื่องมือ เพื่อการประเมินตามหลักการ และแนวคิดดังกล่าว อันทำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในองค์กร 
 
ส่วนที่ 2  Conceptual เป็นการเรียนรู้มุมมองต่อแนวคิดใหม่ การสร้างความคิดและความพร้อมต่อการปรับแนวคิดมาสู่การปฏิบัติ
 
ส่วนที่ 3 Contextual ได้รับการฝึกปฏิบัติ จาก เกมส์ กิจกรรม เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆ กระบวนการสร้างเสริมและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร ที่รับสมัครเข้าสัมมนา และ Coach ประจำตัวของ Talent
 
ส่วนที่ 4 บรรยากาศและรูปแบบการอบรม  
 
รายละเอียดกิจกรรม
 
1.  กิจกรรมปฐมนิเทศ  1 วัน โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation 
 
2. กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมด้วย  Design Thinking  (Design Thinking for Business Innovation)   มี 2 วันต่อรุ่น จำนวน ทั้งหมด 2 รุ่นๆละ 30-40 คน   จำนวนทั้งสิ้น 4 วัน โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation  ผลลัพธ์ ได้ Idea Concept ออกมาเป็น Mini Innovation Project charter จำนวน 1 Project รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ
 
3. กิจกรรมการโค้ชพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรมสัมนา (Mentoring Day)  จำนวน 1 วัน โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง เป็นหนึ่งในโค้ชพี่เลี้ยงจากภายนอกองค์กร ร่วมด้วยที่ปรึกษาและโค้ชท่านอื่นๆที่ทาง Thai PBS เชิญมา เช่น คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ เป็นต้น โดยเชิญมาร่วมโค้ชและให้คำปรึกษากับกลุ่มที่พัฒนา Idea Concept ออกมาเป็น Mini Innovation Project charter แล้ว 
 
 
4. กิจกรรมจัดงาน Thai PBS’s Innovation Day (วันจัด Event) จำนวน 2 วัน
เป็นงานประกวดไอเดียที่เข้ารอบมา จำนวน 16 โครงการเพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการ และชาว Thai PBS โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
1. นำเสนอไอเดียที่ได้ผ่านการคิดของสมาชิกในกลุ่ม และให้คำปรึกษาจนออกมาเป็น Prototype แล้ว
2. เฟ้นหาไอเดียที่ทางคณะกรรมการลงความเห็นและตัดสินใจที่เหมาะสมและนำไปต่อยอดในองค์กรได้
3. เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจกับชาว Thai PBS ในการพัฒนานวัตกรรมใน concept “เปลี่ยนงานประจำง่ายๆ ให้กลายเป็นนวัตกรรม” ได้
 
โครงการนี้ เป็นโครงการที่ทางทีมอ.ศศิมา เข้าไปช่วยในส่วนของการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม ในวันปฐมนิเทศ , การอบรมหลักสูตร Design Thinking ตั้งแต่กระตุ้นให้เกิดไอเดียจนออกมาเป็น Prototype และ Mini Project ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ช และดำเนินการในส่วนของพิธีกร ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆ
 
ส่วนงานใหญ่ๆเกือบทั้งหมดนั้น ทั้งในส่วนของการบริหารโครงการภายใน การรับสมัครคนเข้าร่วมงาน การนัดหมายอบรม การจัดเตรียมสถานที่ การจัด Event  การบริหารจัดการทั้งหมด การผลักดัน การติดตาม การให้กำลังใจคนเรียน การจัด Show และมหกรรมนั้น ซึ่งเป็นงานที่ทาง HR ของทาง Thai PBS จัดการทั้งหมด ซึ่งนำโดยคุณขวัญแก้ว HR manager และคุณวรวิทย์ และทีม HR ภายใน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของ Thai PBS เป็นอย่างมากที่ให้กำลังใจ และผลักดัน อย่างตลอดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ กว่า 6 เดือนตั้งแต่ตั้งไข่จนจบ และได้โครงการที่เข้ารอบมาทั้งหมด 16 โครงการค่ะ 
 
ทางอ.ศศิมา สุขสว่างและทีมงาน บริษัท HCD Innovation CO.,Ltd. ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจทีมเราเข้าไปแลกเปลี่ยนและแบ่งปันค่ะ

(รูปที่นำมาลงเฉพาะวันที่จัด Event Thai PBS’s Innovation Day 2 วันสุดท้ายที่จัด Event ประกวดและเผยแพร่ผลงานเท่านั้นค่ะ )
 

 
 ........................................
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชเชิงนวัตกรรมและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่
 
 
 
 
 
อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร
 
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
 
line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)
Visitors: 340,808