หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation -บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation

 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร
  
กลุ่มผู้เข้าอบรม   : ผู้จัดการ พนักงาน  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน
 
 
 
เนื้อหาการอบรม  
 

- พัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา/สร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายได้โดยการประยุกต์ใช้ Design Thinking Process

- พัฒนาทักษะต่างๆใน Design Thinking เพื่อให้เข้าถึงมุมมองความต้องการเชิงลึกของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย (Human Centered & Insight) เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตรงใจได้

-  สามารถผลิตแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ปริมาณมากๆที่ทุกคนทำได้ง่ายและมีวิธีการคัดเลือกและตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสม

- การทำงานเป็นทีม (TeamWork) ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันระดมสมอง เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร

 

เป็นต้น

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร Design Thinking หรือการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,817