หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation -กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation
ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหาร ฝ่ายนวัตกรรม ทีมงาน กรุงศรีคอนซูมเมอร์ เครือธนาคารกรุงศรึอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง 


DesignThinking เป็นกระบวนพัฒนานวัตกรรมด้วยการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย (Human-Centered) การระดมความคิดเพื่อค้นหาทางแก้ไข และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 

รูปแบบการสัมมนา : บรรยาย 20%, Workshop for adult 65 % , นำเสนอและแลกเปลี่ยน 10%, กรณีศึกษาและตัวอย่างจากวิทยากร 5 %


Special Thank :ผู้บริหาร HR,ผู้จัด และผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน กับความตั้งใจเต็มที่ในการลง Workshop อย่างจริงจังและมากมายจริงๆ และสนุกสนาน เนื้อหาแน่น ทีม Work ดีมาก ได้ครบทั้ง 3F Fun, Full , and Friend 


......................................
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,802