หลักสูตร Growth Mindset Development for Team Development รุ่นที่ 3 -กรุงศรี ออโต้

หลักสูตร Growth Mindset Development for Team Development รุ่นที่ 3 - กรุงศรี ออโต้

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้บริหารสาย Sale ทั่วประเทศ กรุงศรี ออโต้ 

Trainer Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง -เก๋ และทีม HCD Innovation 


ในการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงจากทั้งคู่แข่ง, การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และทางเลือกที่มากมายของลูกค้า และสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้

.

หัวหน้าทีมจึงมีความสำคัญมากในนำทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค Disruptive World ได้ เพราะคนทำงาน มีชีวิตกว่า 6-9 ชั่วโมงในที่ทำงาน ดังนั้น การบ่มเพาะ ปลูกฝังและพัฒนา Growth Mindset ของบุคคลากรและทีมงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลักสูตรนี้จะช่วยให้

- เรียนรู้และเข้าใจเข้าใจคุณค่า ทักษะความสามารถของตัวเองและคนทำงาน

- เข้าใจคน Generation ต่างๆด้วย Empathy map เทคนิคล่าสุดจาก Design Thinking Process

- การชื่นชมและให้กำลังใจ

- เทคนิค วิธีและกระบวนการสร้าง Growth Mindset แบบต่างๆอีกมากมาย ตามสไตล์วิทยากรสาย Innovationของ อ.ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ติดตามและชมผลงานการสอน
https://sasimasuk.com
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg

 

.......................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 332,276