หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation -บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด

หลักสูตร Design Thinking for Business Innovation

 

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร 
 
กลุ่มผู้เข้าอบรม   : ผู้บริหาร Talent และผู้เข้าสัมมนาบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
 
  
เนื้อหาการอบรม  
 

- พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา/สร้างความพึงพอใจให้กลุ่มเป้าหมายได้โดยการประยุกต์ใช้ Design Thinking Process & Creative Toolkits, Canvas, วิธีการต่างๆ

 

- พัฒนาทักษะต่างๆใน Design Thinking เพื่อให้เข้าถึงมุมมองความต้องการเชิงลึกของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย (Human Centered & Insight) เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตรงใจได้ 

-  สามารถผลิตแนวคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมได้ปริมาณมากๆที่ทุกคนทำได้ง่ายและมีวิธีการคัดเลือกและตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เหมาะสม

- การทำงานเป็นทีม (Team Work) ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันระดมสมอง เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร


- สามารถพัฒนาโครงการต้นแบบ Mini- Pilot Innovation Project ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดต่อไปได้ (ประมาณ 1 Projects/1 กลุ่ม)

 

เป็นต้น

........................................

 Special Thank : ผู้บริหาร Talent และผู้เข้าสัมมนาที่ร่วมกิจกรรมกันเต็มที่ ปล่อยของกันเต็ม ตลอดจนแบ่งปันความสนุกและไอเดียจนได้ไอเดียดีๆ มานำเสนอค่ะ 

ขอบคุณคุณผอ.แตงกวา คุณปุ๊ก HR ที่ดูแลตลอดให้ข้อมูล บรีพงานอย่างต่อเนื่อง เตรียมทุกอย่างพร้อมมาก ประทับใจมากค่ะ 

สนใจหลักสูตร Design Thinking อ่านที่  https://bit.ly/2DvbypQ
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร Design Thinking หรือการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 335,733