Why Why Diagram เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา โดย ศศิมา สุขสว่าง

 Why-why diagram  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกับ Root Cause analysis ค่ะ บทความนี้เขียนโดยอ. ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com

 

เทคนิคนี้ มักจะใช้ เมื่อต้องการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ให้เป็นระบบ และเห็นสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกัน  เทคนิคนี้จะช่วยในการเข้าใจปัญหา และสาเหตุในภาพรวมให้สามารถสำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้อีกเป็นจำนวนมาก   และเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาโดยรวม แทนที่จะมุ่งไปที่สาเหตุเดี่ยวๆ เพียงสาเหตุเดียว ซึ่งอาจจะไม่เห็นปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นระบบค่ะ บทความนี้เขียนโดยอ. ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com

 

 

เมื่อไรจะใช้ why why diagram  บทความนี้เขียนโดยอ. ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com

- เมื่อต้องการระบุสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด
- เมื่อต้องการเข้าใจปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้ระบบเกิดของเสีย หรือปัญหา

 

 

วิธีการเขียน Why-why diagram   บทความนี้เขียนโดยอ. ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com

1. ระบุปัญหาที่ต้องการหาสาเหตุบนด้านซ้ายของกระดาษ

2. สร้างไดอะแกรมของสาเหตุ ด้วยการถามว่า ทำไม แล้วจะได้คำตอบที่เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้เพื่อตอบคำถามทำไม

3. ใช้คำตอบนั้น ตั้งเป็นคำถามด้วย ทำไม อีกครั้ง

4. ถามทำไมๆ แบบนี้อย่างน้อย 5 ครั้ง จนกว่าจะได้สาเหตุของปัญหาที่ชัดเจนและลึกเพียงพอ

 

ตัวอย่างเช่น  บทความนี้เขียนโดยอ. ศศิมา สุขสว่าง www.sasimasuk.com

 

 

 อ.ศศิมา - เก๋ หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องวิเคราะห์ปัญหา ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์นะคะ  เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

 

 ...................................... 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Analytical Thinking ทักษะการคิดวิเคราะห์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Critical thinking  ทักษะการคิดวิพากษ์ " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร " Creative thinking  to Innovation ทักษะการคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่   

  ...................................... 

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work) 

.................................


ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋) 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 332,274