หลักสูตร Innovation Thinking - บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด

หลักสูตร Innovation Thinking - การคิดเชิงนวัตกรรม

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง และทีม Creative to Innovation

ผู้เข้าสัมมนา : บุคคลากรบริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จำกัด

 
สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่
 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร
 
E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com
 
line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)
 
 
 
Visitors: 332,262