หลักสูตร Growth Mindset for Performance Working -บริษัทไทยชูรส จำกัด

หลักสูตร : Growth Mindset for Performance Working

วิทยากร :  อ. ศศิมา สุขสว่าง

ผู้เข้าสัมมนา : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลากรบริษัทไทยชูรส จำกัด
 

 ........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

Visitors: 340,806