Wheel of life วงล้อชีวิต ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตสมดุล โดย ศศิมา สุขสว่าง

ในปัจจุบันการทำงานที่เรียกว่า Work – life balance คงเป็นเป้าหมายชีวิตในชีวิตของหลายๆคน  แต่จากการงานในปัจจุบันคงไม่มีงานไหนที่เราสามารถแยกชีวิตและงานออกได้อย่างชัดเจน และทำให้สมดุลกันได้จริงๆ  เพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ยังมีงานที่มีรายได้ดี ได้เติบโตไปกับองค์กร มีรายได้ดูแลครอบครัวสำหรับหลายๆคนแล้วเป็นเรื่องดีสุดๆ

 

 

วันนี้อ.ศศิมา เก๋มาแบ่งปันคำว่า Work life Integration การทำงานคือการผสมผสานงานและชีวิตไปด้วยกัน บางช่วงทำงานหนัก บางช่วงมีเวลาพักผ่อน หรือบางองค์กรมีการทำงานจากที่บ้านได้ มีการยืดหยุ่นเวลาทำงานหรือสถานที่การทำงาน (Work at home , Work flexibly anytime. work anywhere any time) ซึ่งเราอาจจะเห็นบางคนไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทำงานหนักอย่างไรก็ตาม เราก็ยังอยากให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จทั้งในการทำงาน และชีวิตไปด้วยกัน  เก๋มี Wheel of Life หรือวงล้อชีวิตมาช่วยเช็คสมดุลของชีวิตกันค่ะ  ก่อนที่เก๋จะรู้จัก Wheel of life นี้ส่วนใหญ่ตัวเองวางแผนชีวิต จะวางแผน ในส่วนของ งาน  เงิน ครอบครัว และตัวเอง เท่านั้น พอได้ไปเรียนศาสตร์การโค้ชหลายๆที่ (อ่านบทความ เก๋-ศศิมา เรียนโค้ชที่ไหน กดที่นี่)  จึงได้รู้จัก Wheel of life ซึ่ง ทำให้มองมุมต่างๆของชีวิตได้รอบด้านมากขึ้นค่ะ

 

(ผู้อ่านสามารถโหลด Wheel of Life ในรูปแบบไฟล์ PDF ใต้บทความนี้ เพื่อไปลองทำหรือวางเป้าหมายได้นะคะ)

 

Wheel of life มีส่วนประกอบอะไรบ้าง  มาดูกันเลยค่ะ

  - อาชีพ/การงาน  Work  

 - การเงิน/รายได้ salary/money 

 - การพัฒนาตัวเอง Self Development

 - ครอบครัว Family

 - ความสัมพันธ์/เพื่อนฝูง Relationship / Friend

 - สุขภาพ /Health

 - จิตวิญญาณ/ศาสนา Spirit / Region

 - การแบ่งปัน/ช่วยเหลือสังคม  sharing /Contribution

  

ถ้าดูจากวงกลมในแต่ละด้าน ที่คะแนนเต็ม 10  คือเป้าหมายของเรา ซึ่งแตกต่างออกไปแต่ละคน เช่น ด้านอาชีพ/การงาน เช่น บางท่านตั้งเป้าหมายเป็นผู้อำนวยการใน 2 ปี หรือบางคนตั้งว่า จะต้องมีงานหลัก และงานเสริม มีรายได้หลัก  xxx,xxx  บาทต่อเดือน เป็นต้น

 

ส่วนตัวเลข 1-10  คือ ที่ทำได้จริงในขณะนี้ว่าทำได้เท่าไร   เป้าหมายในแต่ละด้านมีความสำคัญกับเรา แตกต่างกันออกไป คะแนนเต็ม 10 ของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปค่ะ

 

สิ่งที่สำคัญคือ  การทำให้แต่ละด้าน สมดุลกัน  ไม่มีด้านไหนมากเกินไป หรือด้านไหนน้อยเกินไป เช่น บางคนด้านอาชีพการงานได้ 9/10  แต่ความสัมพันธ์กับครอบครัว ได้ 2/10  ซึ่งนั่นคือ คุณใช้เวลาหรือความสำคัญกับความสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยเกินไป 

 

เก๋ต้องบอกว่า ปริมาณไม่ได้เป็นตัวบอกคุณภาพนะคะ เช่น  เราอาจจะตั้งเป้าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายภายใน 2 ปี ซึ่งส่งผลให้เราต้องทำงาน 10 ชั่วโมง  เป้าหมายเรื่องครอบครัว มีเวลาคุณภาพให้ครอบครัว  2 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในเวลา 2 ชั่วโมงนี้ก็ทำให้เราได้คะแนนเต็มได้ หาก เป็น 2 ชั่วโมงที่เป็นเวลาคุณภาพ กับครอบครัวจริงๆ  ไม่ใช่ตัวอยู่กับครอบครัว แต่ตาอยู่กับโทรศัพท์ หรือ Social media เป็นต้น

  

 

การประเมินคะแนนในแต่ละด้าน

 

- คะแนนน้อยเกินไป

แม้จะเป็นวงกลมที่สมดุล ด้านในแต่ละด้านได้คะแนนน้อย นั้นคือ ผลลัพธ์ที่เราทำอยู่มันห่างจากเป้าหมายมาก  ก็จะทำให้การขับเคลื่อนของชีวิตมันไปได้ช้า หรือยากเกินไป เนื่องจากห่างจากเป้าหมายที่จำเป็นหรือที่เราต้องการเกินไป ซึ่งอาจจะมองได้ 2 ประเด็น คือ เป้าหมายที่เราตั้งมันสูงเกินกำลังเราไป หรือ  เราทุ่มเทให้กับเป้าหมายต่ำเกินไป เช่น ในขณะเราทำงานทั้งงานหลักและงานเสริมแล้วมีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาทต่อเดือน แล้วตั้งเป้าหมายว่า จะต้องมีเงินเก็บปีละ 3 ล้าน อันนี้คือเป้าหมายสูงเกินไป    หรือ ตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินเก็บปีละ 60,000-90,000 บาท ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้ แต่ทำไม่ได้ แสดงว่า อาจจะทุ่มเทให้กับเป้าหมายต่ำเกินไป เป็นต้น   

 

 

 

- คะแนนมากเป็นบางด้าน แต่บางด้านคะแนนน้อย

 ลองคิดดูนะคะ หากมองเป็นล้อรถยนต์แล้ว หากล้อชีวิตของเรามันเบี้ยวๆ แบบนี้เวลาที่ขับเคลื่อนชีวิต หรือชีวิตจะดำเนินไปได้อย่างขรุขระก็ได้ค่ะ

 

สิ่งที่ดีคือ ในแต่ละด้านของเรา ได้ตามเป้าหมาย อย่างน้อย 70-80%  มากพอที่จะทำให้ขับเคลื่อนชีวิตเราไปได้อย่างมีความสุขค่ะ  เป้าหมายที่ดีต้องเป็นอย่างไรต้องไม่ง่ายเกินไป และไม่ยากมากจนทำให้ชีวิตเครียดหรือท้อถอยค่ะ เป้าหมายอาจจะตั้งระยะสั้น กลาง ยาวก็ได้ รายเดือน, รายปี, ราย 5 -10 ปี ก้อได้ค่ะ   ลองใช้ SMART Goal มาใช้ในการประเมินตั้งเป้าหมายในแต่ละด้านของเรานะคะ (อ่านการตั้งเป้าหมายด้วย SMART กดที่นี่ )

 

Wheel of life นี้เก๋นำไปแบ่งปันหลายที่แล้ว  หลายคนชอบกันค่ะ  ได้เห็นมิติ และมุมมองของชีวิตในหลายๆด้าน   โดยในแต่ละด้านเราอาจจะปรับแต่ละด้านให้เป็นแนวทางของเราใหม่ก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องกำหนดหัวข้อตรงเป๊ะๆ ตามหัวข้อที่เก๋ทำมาตามรูปด้านบนนะคะ เพราะบางท่านที่เจอมาบอกว่า ในหัวข้อ  "จิตวิญญาณ ซึ่งเกี่ยวกับด้านภายใจจิตใจ ศาสนา" กับ "การแบ่งปัน"  ยังไม่อยู่ใน เป้าหมาย หรือในวงล้อชีวิตของตัวเอง ก็อาจจะปรับดูก็ได้ค่ะ หากท่านสนใจสามารถดาวน์โหลด Wheel of life ในไฟล์ PDF ด้านล่างบทความนี้ไปลองทำได้นะคะ 

 

อ.เก๋หวังว่า บทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เสียสละเวลามาอ่านนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ 

 

....................................... 

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

 

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Download วงล้อชีวิต (Wheel of Life) เพื่อลองทำดูได้ที่นี่ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 300,163