Enhancement checklist เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

บทความนี้ เก๋มาเล่าถึงเทคนิค Enhancement checklist ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมและเตรียมให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ สังเกตว่าคำถามด้านล่างนี้เป็นแนวทางที่วิเคราะห์โดยเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสให้ไอเดียต่างๆ มีโอกาสในการประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นทางอารมณ์และผู้คน จุดแข็ง และจุดอ่อนของแนวคิด ผลกระทบของระบบและผลที่ตามมา และความจำเป็นในการทดลองและต้นแบบ ซึ่งคำถามที่ถามนี้ เราสามารถนำไปใช้ในการโค้ชเชิงนวัตกรรม (Innovation Coaching) ในการถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้พิจารณาไอเดียเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

 

  บทความนี้ เขียนและเรียบเรียงโดย โดย  ศศิมา สุขสว่าง (อ.เก๋) www.sasimasuk.com หากนำไปอ้างอิงหรือใช้ในบทความอื่น แล้วให้เครดิตเก๋สักนิดหน่อยจะขอบคุณมากๆนะคะ

วิธีการ :

 

• Shaping - เราจะประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนไอเดียเพื่อให้แนวคิดได้รับการยอมรับและไม่มีข้อโต้แย้งที่อาจทำให้เกิดการปฏิเสธได้อย่างไร
 
• Tailoring – เราสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ลูกค้าได้หรือไม่?
 
• Strengthening & Value  - เราสามารถเพิ่มจุดแข็งหรือคุณค่าของไอเดียได้อย่างไร
 
• Reinforcing (การเสริมกำลัง) – เราจะทำ/จัดการอย่างไรกับจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือไอเดียได้บ้าง?
 
• Implementation - เราสามารถทำอะไรกับแนวคิดเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของการดำเนินการได้? ใครบ้างที่ต้องมีส่วนร่วม?
 
• Comparison – ไอเดียใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับไอเดียเดิมหรือสิ่งที่จะมาทดแทนของเดิม เราควรปรับปรุงเพิ่มเติม ขยาย หรือลดขนาดความคิดอย่างไร?
 
• Faults or defects – ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง  พวกเราทำอะไรเพื่อป้องกันได้บ้าง?
 
• Consequences – ผลที่ตามมาทันที  ระยะสั้นและระยะยาวของการนำความคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติคืออะไร?
 
• Testability and prototyping – เราจะทดสอบและการสร้างต้นแบบเพื่อลองแนวคิดในขนาดเล็กๆได้อย่างไร
 
• Pre-evaluation การประเมินล่วงหน้า – เราจะปรับเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ที่ประเมินไอเดียในครั้งต่อไปได้อย่างไร?
 
 
 

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา) ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ sasimasuk.com

Visitors: 300,167