Morphological Analysis เทคนิคคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม โดย ศศิมา สุขสว่าง-อ.เก๋

 

บทความนี้ เก๋มาเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค Morphological Analysis   การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาได้รับการพัฒนาโดย Fritz Zwicky, Fritz & Wilson A. วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ต่อขยายมาจาก Attribute Listing โดยเน้นเรื่องของการวิเคราะห์สัณฐานวิทยา เช่น โครงสร้าง ขนาด รูปร่าง รูปแบบ กระบวนการ ของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการทำงานที่ต้องการพัฒนา แล้วนำมาจัดเรียงใหม่ เพื่อหาไอเดียที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้  ลองจินตนาการดูนะคะ ว่า ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุ 4 ประเภท ในรูปทรงต่างๆ 5 รูปแบบ และมีกลไกการทำงาน 6 อย่าง ในทางทฤษฎีมีการผสมผสานวัสดุ รูปร่าง และกลไกที่เป็นไปได้ 120 ไอเดีย (4x5x6) ซึ่งไอเดียที่ได้จากการผสมผสานเหล่านี้ บางส่วนอาจจะเป็นไอเดียที่มีอยู่แล้ว บางส่วนอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเลยก็ได้ค่ะ

 บทความเขียนและเรียบเรียงโดย ศศิมา สุขสว่าง อ.เก๋ ถ้านำไปเผยแพร่ที่อื่น หากใส่เครดิตให้ด้วยจะขอบคุณมากๆค่ะ

 

วิธีการ :

1. ค้นหาและวิเคราะห์คุณลักษณะของปัญหา ผลิตภัณฑ์ บริการ ระบบ หรือกระบวนการที่เราต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนาเพิ่มเติม แล้ว list รายการออกมา โดยการระดมสมอง หรือวิเคราะห์คนเดียวก็ได้

2.วิเคราะห์ส่วนประกอบที่ list รายการออกเป็นส่วนๆนั้น แล้วคิดสร้างสรรค์ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยน หรือเติมเต็มส่วนประกอบ หรือ Function อะไรเพิ่มเติมได้บ้าง

3. เรียงลำดับ และจับคู่ในแต่ละส่วนประกอบ ที่เป็นไปได้และที่ทรัพยากรเรามี หรือจัดหาได้

4. คัดเลือกและประเมินส่วนประกอบที่ตรงกับความต้องการ และสามารถพัฒนาออกมาเป็นต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบจริงได้

 

วิธีการนี้ปัจจุบันจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลนะคะ โดยใส่ค่าหรือรายการคุณลักษณะไป แล้วจับคู่ประมวลผลออกมา จะได้ไอเดียใหม่ๆเยอะ มาก ซึ่งเวลาจะประเมินก็ใส่ค่า criteria ไปว่าต้องมีพารามิเตอร์อะไรบ้าง ก็จะได้ทางเลือกหรือไอเดียที่ดีที่สุดในขอบเขตที่กำหนดไว้ค่ะ

 

ตัวอย่าง : ระบบเก็บผัก

 แนวคิดที่ 1 อาจเป็น – ตัก > สายพานลำเลียง > น้ำจากบ่อน้ำ > โถ > ระบบราง > ลมพัด

 

แนวคิดที่ 2 อาจเป็น – คันไถสามเหลี่ยม > เครื่องหมุนเหวี่ยง > น้ำจากบ่อน้ำ > ล้อ > ดันมือ

 

แนวคิดที่ 3 อาจเป็น - ตัก > สายพานลำเลียง > ตาข่ายสี่เหลี่ยม > ล้อ > ดันด้วยมือ

 

  

เก๋หวังว่า บทความนี้จะช่วยมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรนะคะ 

 .................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

  ..................................

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบของนวัตกรรม ด้วย VIN model for Innovation อ่านต่อที่นี่  หรือกดที่รูป VIN model ด้านล่างนี้ 

 

 


 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

................................. 


ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 332,261