หลักสูตร Innovation coaching for leader - PlanetComm

 

หลักสูตร : Innovation Coaching for Leader" การโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้นำ

กลุ่มผู้เข้าอบรม   : บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) 

 
วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร
 
 
 
เนื้อหาการอบรม  :


"หลักสูตร"Innovation Coaching for Leader" การโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับผู้นำ" หลักสูตรนี้ เป็นการนำความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มาผสมผสานรวมกัน เพื่อให้ผู้นำทีม ผู้นำองค์กร หัวหน้างานต่าง ได้เรียนรู้และการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆในการโค้ชเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงาน กระชับความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนทักษะการโค้ช (Coaching Skills) มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที

 

ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพและแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  สามารถนำความรู้และเครื่องมือทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมและทักษะการโค้ช  ผ่านกิจกรรมต่างๆในหลักสูตร มาพัฒนางานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,813