หลักสูตร Creative and Innovation for Business Design - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตร :  การคิดเพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative to Innovation development)

กลุ่มผู้เข้าอบรม : เจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกว่า 60 คน

สนับสนุนโดย  : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ & สํานักงานศูนย์วิจัยและให้ คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร : อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ชด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์กร


เก๋มาเป็นวิทยากรแบ่งปันเรื่องการพัฒนาและออกแบบธุรกิจโดยขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับเจ้าของและผู้บริหารบริษัทในโครงการกว่า 60 คนในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม IDE: Innovation Driven Enterprise Program หัวข้อ “Business Design”


ขอบคุณ Feedback ดีๆที่สร้างความดีใจ และหลายๆท่านได้ติดต่อขอคำปรึกษาต่อมาหลังงานและติดต่อให้เข้าไปช่วยในองค์กรอีกค่ะ #ดีต่อใจของวิทยากร #ขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจค่ะ #DoWhatYouLove #LoveWhatYouDo

........................................

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,816