หลักสูตร ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง -บริษัทฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด

หลักสูตร  "ผู้นำในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน" 
( Leader as Coach & Mentor for high performance working)

 

ผู้เข้าสัมมนา  Supervisor และ Project Engineering บริษัทฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด 

วิทยากร   อ.ศศิมา สุขสว่าง 
 
  

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เก๋ได้ไปแบ่งปันเรื่องของ การโค้ชและพี่เลี้ยง ณ บริษัทฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด โดยเนื้อหาและ เน้นๆ Workshop มากกว่าทฤษฎี เนื้อหาคลอบคุลมถึง 
 
•  ความหมาย และแนวทางและบทบาทของผู้นำในบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยงของทีม (Leader as Coach and Mentor)
 
•   พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการของลูกทีมและคนทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง 
 
•   ฝึกทักษะการโค้ชทั้งการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกน้อง (Rapport building for trust and engagement), ทักษะการฟังอย่างโค้ช ,ทักษะการถามเชิงบวกเพื่อดึงศักยภาพทีมงานและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Powerful &Positive  Question ), การสะท้อนกลับที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาทีมงาน (Effective Feedback for Continue Improvement ),ทักษะอื่นๆ เช่น การสร้างแรงบันดาลใจด้วย Story telling เป็นต้น   ตลอดจนใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆที่สำคัญและใช้ได้จริงในการโค้ชลูกทีมได้
 
•   เรียนรู้กลยุทธ์การพี่เลี้ยง เครื่องมือ กระบวนการ เทคนิค และ ประยุกต์ใช้กับลูกทีมในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นพร้อมข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์จากวิทยากร
 
และได้วางแผนการพัฒนาการโค้ชและน้องเลี้ยงของแต่ละคนด้วยตัวเอง
 
เป็นต้น
 
 
 สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

 
 
Visitors: 335,745