หลักสูตร Coaching Skill and Negotiation skill for Manager รุ่นที่ 2 - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด

หลักสูตร " Coaching Skill and Negotiation skill for Manager“  รุ่นที่ 2

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช

ผู้เข้าสัมมนา ผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 
 
ผู้นำและผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพจะสามารถดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้สูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทักษะการโค้ชและการเจรจาต่อรองจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้นำในในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
-  เข้าใจความหมาย และแนวทางและบทบาทของผู้นำในบทบาทโค้ชของทีม (Leader as Coach)
-  พัฒนาทักษะการเข้าใจ เข้าถึง มุมมองและความต้องการของลูกทีมและคนทำงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างลึกซึ้ง 
-  ฝึกทักษะการโค้ช ทั้งการถาม การฟังอย่างลึกซึ้ง  การสะท้อนกลับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนทักษะการเจรจาต่อรองใช้เครื่องมือ วิธีการต่างๆที่สำคัญและใช้ได้จริงในการทำงาน
-  เรียนรู้ทักษะการโค้ชและการเจรจาต่อรองด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นพร้อมข้อมูลป้อนกลับที่มีประโยชน์จากวิทยากร
 

...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สนใจรายละเอียดหลักสูตร หรือติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 340,818