หลักสูตร Leader as Coach For High Performance Working -มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร : ผู้นำในบทบาทของโค้ชเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน (Leader as Coach For High Performance Working)

สัมมนา : โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22

Trainer and Coach : อ.ศศิมา สุขสว่าง

 

ผู้นำในบทบาทของโค้ชเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้เป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) เพื่อให้ สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานและนำไปพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลในทีม รวมทั้ง มีบทบาทในการถ่ายทอด โค้ช (Coaching) ทีมงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ได้

.
#Special Thank : น้องฟ้าใส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้โอกาสและความไว้วางใจไปแบ่งปันค่ะ รวมทั้งผู้เข้าสัมมนาทุกท่านค่ะที่ร่วมแบ่งปันเปิดใจกันเต็มที่ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
.
ติดตามและชมผลงานการสอน


https://sasimasuk.com/
FB : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTA-mWvE8-1yO4-hVQWg0Eg
.

...............................

 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าว เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เทคนิคการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training ได้ที่

 

 

 

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

 

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

 

Visitors: 328,006